1 Grupa. Patron: św. Łazarz

Grupa św. Łazarza to Grupa cierpienia. Post to ofiara z bólu, z niepełnosprawności, to samotność ludzi chorych przyjęta bez “szemrania” (bez skarżenia się do Boga) w wybrany Dzień Pokutny.
 
Intencja jest stała,: taka jak dla wszytskich Grup Dzieła Pokutnego, tj: wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konającyh. Okres uczestnictwa jest rownież dowolny.
 
Wybierasz jeden dzień w tygodniu – i wynagradzasz w nim za grzechy konających ale również za swoje, rodzin, innych będących w potrzebie ludzi.
W ten sposób nadajesz sens swemu cierpieniu.
Jako chory stajesz się lekarzem dusz grzesznych. Cierpiąc ratujesz dusze żyjące niemoralnie i wynagradzasz za nie Panu Jezusowi.
Grupa Cierpienia
Patron:  Św. Łazarz
 
Intencja Stała:
wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających
 
Pryncypia:
Wybierz swój jeden Dzień Pokutny w tygodniu, bez Niedzieli. (od poniedziałku do soboty). W tym dniu jako swój post wszystkie cierpienia, bóle i wszelkie wynikające z choroby niedogodności i ograniczenia i ofiaruj Panu Bogu.
 
Jeśli dla Ciebie tak samo ważne jest nawracanie grzeszników, ratowanie ich dusz, i wynagradzanie z miłości do Pana Jezusa za cierpienia, które dobrowolnie przyjął aż po krzyż i śmierć, zgłoś się do nas:
Koordynator (tel. 603 135 925)
podaj swoje dane; Imię, Nazwisko, Miejscowość, Parafię, telefon lub swój mail. Określ wybrany Dzień Pokutny (np. piątek, który możesz zachować aż do końca swego ziemskiego cierpienia, albo na czas określony np. do miesiąca, dwu itd.).
 
Twój post jest indywidualny. Sam też decydujesz czy oprócz cierpienia możesz jeszcze dodać drobne umartwienie.
 
Zachęcamy chorych ‘leżących” aby w Dniu Pokutnym – do modlitw dołączyli pragnienie przyjęcia duchowo Komunii Ciała Pana Jezusa. W Parafiach na terenie, których mieszkacie, przystępujecie do Komunii świętej w dzień gdy kapłan idzie do chorych. 
 
Bogu chwała za to, że przez tak ofiarne cierpienie pragniecie wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających wypraszając im łaskę nawrócenia.

1 Grupa. Patron: św. Łazarz

Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go (J 11, 1-44). Ewangelista Jan opisuje także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień przed Jego wjazdem do Jerozolimy (12, 1-11).

Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i tam był biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego na wygnanie. Umieszczony na statku bez steru, odepchnięty od brzegu, po wielu miesiącach dryfowania przybył do Marsylii. Łazarz był w niej pierwszym biskupem.

Katechizm Kościoła Katolickiego pomaga nam, ucząc i już przysposabiając do sensu choroby, do wartości cierpienia w naszym życiu.

1500 Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.
 
1501 Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.
 
Chory wobec Boga
 
1502 Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie . Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, “bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem” (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi. W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę .
 
Chrystus – lekarz
 
1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że “Bóg łaskawie nawiedził lud swój” (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: “Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.
 
1504 Często Jezus żąda od chorych wiary. By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk , nałożenie błota i obmycie . Chorzy starają się Go dotknąć , “ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal “dotyka”, aby nas uzdrowić.
 
1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: “On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 17). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził “grzech świata” (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.
 
“Uzdrawiajcie chorych…”
 
1506 Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu współczucia i uzdrawiania: “Oni… wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6, 12-13).
 
1507 Zmartwychwstały Pan ponawia to posłanie (“W imię moje… na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”: Mk 16, 17-18). Potwierdza je przez znaki, jakich dokonuje Kościół, wzywając Jego imienia. Znaki te świadczą w specjalny sposób, że Jezus jest naprawdę “Bogiem, który zbawia.
 
1508 Duch Święty udziela niektórym specjalnego charyzmatu uzdrawiania , by ukazać moc łaski Zmartwychwstałego. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak św. Paweł musi usłyszeć od Pana: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9), i że cierpienia, jakie znosi, mają sens, ponieważ “ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24).
 
1509 “Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię – Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała.
 
1510 Kościół w czasach apostolskich zna jednak specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: “Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów Kościoła .

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. PONIEDZIAŁEK :
 
Zofia, Zawadka, Parafia p.w. Św. Piotra.  W Dziele Pokutnym od 3.03. A.D.2014
Małgorzata, Nielepice, Parafia p.w. Wszystkich Świętych. W Dziele Pokutnym od 12.02.A.D.2013
Teresa, Lublin, Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej. W Dziele Pokutnym od 05.09.A.D.2014
Monika, Kraków, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 01.01. A.D.2015
Marianna, Budziszów Wielki, Parafia p.w. Św. Marcina. W Dziele Pokutnym od 21.04.A.D.2016
Anna, Biskupiec Reszelski, Parafia p.w. Bł. Karoliny Kózkówny. W Dziele Pokutnym od 15.12.A.D.2016
 
2. WTOREK :
 
Celina, Tarnów, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 3.02.A.D.2015.
Małgorzata, Szczyrzyc, Dom Opieki Społecznej
Paulina, Kraków, Parafia p.w. Św. Jana Kantego
Emilia, Kraków, Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Wielicka
Zdzisław, Zawadka, Parafia p.w. Świętego Piotra.W Dziele Pokutnym od 03.03.A.D.2014
Ewa, Krzywaczka, Parafia p.w. Świętej Trójcy. W Dziele Pokutnym od 7.09.A.D.2016
Elżbieta , Szczecin, Parafia p.w. Św. Kazimierza. W Dziele Pokutnym od 20.01.A.D.2020
Monika,Poznań, Parafia p.w. Świętej Barbary. W Dziele Pokutnym od 17.03.A.D.2015.
 
3. ŚRODA :
 
Stanisława, Kraków, Parafia  p.w. Narodzenia Matki Bożej. W Dziele Pokutnym od 05.09.A.D.2014
Władysława, Kraków, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Danuta, Zakliczyn, Parafia p.w.Wszystkich Świętych
Izabella, Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 13.01.A.D.2016
Zofia, Perła, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 16.11.A.D.2015
Krzysztof, Władysławowo, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Dziele Pokutnym od 5.04.A.D.2016
Katarzyna,  Wadowice, Parafia p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi  Panny. W Dziele Pokutnym od 21.12.A.D.2106
Genowefa, Kraków, Parafia p.w. Bożego Miłosierdzia. W Dziele Pokutnym od 28.04.A.D.2016
Maria, Kraków, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 13.05.A.D.2013
 
4. CZWARTEK :
 
Adela, Lusina, Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi  Panny. W Dziele Pokutnym od 15.10.A.D.2012
Rafał, Parafia p.w. Matli Bożej Miłosierdzia. W Dziele Pokutnym od 2.11.A.D.2012
Marek, Kraków, Parafia p.w.  Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 22.02.A.D.2013
Zofia, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków
Stanisława, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kraków
Celina, Lublin, Parafia p.w. Świętej Rodziny. W Dziele Pokutnym od 13.03.A.D.2015
Maria, Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 13.01.A.D.2016
Eugeniusz, Kielce, Parafia p.w. Św. Maksymiliana M Kolbe. W Dziele Pokutnym od 27.04.A.D.2014
Wioleta, Prudnik, Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła. W Dziele Pokutnym od 25.03.A.D.2016
Halina S. Głogoczów, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokuynym od 15.09,A.D.2014
 
 
5. PIĄTEK :
 
Alicja, Łączany, Parafia p.w. Matki Bożej Anielskiej. W Dziele Pokutnym od 03.03.2014
Marian, Kraków
Eugenia, Kraków
Bernadetta, Kraków
Zofia, Dębina, Parafia Matki Bożej Okulickiej. 
Ewa, Kraków, Parafia p.w. Św. Królowej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 23.09.A.D.2013
Danuta, Kraków, Parafia p.w. Św. Karola Boromeusza
Stefania,Kraków, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 01.03.A.D.2014
Władysława, Kraków, Parafia p.w. Św. Kazimierza. W Dziele Pokutnym od 16.11.A.D.2015
Halina, Kielce, Parafia p.w. Św.  Maksymiliana M Kolbe. W Dziele Pokutnym od 25.03.A.D.2014
Bernadetta,Kraków
Maria, Denkówek, Parafia p.w. Świętego Stanisława Bp. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016
S. Szczepana, Przemyśl, Parafia p.w. W Dziele Pokutnym od 25.06.A.D.2018
 
6. SOBOTA :
 
Maria, Kraków, Parafia p.w. Zmartwychwstania Pańskiego. W Dziele Pokutnym od 19.03. A.D.2014
Maria Joanna, Wrocław, Parafia pw. św. Klemensa Dworzaka
Grażyna, Kraków, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Dziele Pokutnym od 11.02. A.D.2013. 
Małgorzata, N.Huta, Parafia p.w. Św. Grzegorza w Ruszczy. W Dziele Pokutnym od 20.01. A.D.2014
Zofia, Wieliczka, Parafia p.w. Świętego Franciszka. W Dziele Pokutnym od 18.08. A.D.2014
Maria, Lublin, Parafia p.w. Nawrócenia Świętego Pawła. W Dziele Pokutnym od 26.01.A.D.2015
Aleksandra, Chrzanów, Parafia p.w. Świętej  Anny. W Dziele Pokutnym od 16.11.A.D.2015
Grażyna , Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 22.02.A.D.2013
Stanisława, Krzeszowice, Parafia p.w. Św. Jana Pawła II. W Dziele Pokutnym od 17.12.A.D.2016
Rafał, Przemyśl, Parafia p.w. Św. Brata Alberta. W Dziele Pokutnym 25.02.A.D.2017
Anna, Przemyśl, Parafia p.w. Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. W dziele Pokutnym od 25.02.A.D.2017
Irena, Czarna Sędziszowska, Parafia p.w. Św. Stanisława Bp. i Męczennika. W Dziele Pokutnym od 10.02.A.D.2014.
Barbara,Grodzisk Mazowiecki, Parafia p.w. Św. Anny. W Dziele Pokutnym od 20.01.A.D.2020
 Anna, Złocieniec ,Parafia p.w. NMP. W Dziele Pokutnym od 1.08.A.D.2021.
Anna, Złocieniec, Parafia p.w. NMP. W Dziele Pokutnym od 1.08.A.D.20211