1 Grupa. Patronka: Św. Magdalena

Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi. Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty (J 20,1). 

Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama ponownie wróciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20,15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).

Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą (Łk 7, 36-50). Reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odróżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, o której pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2).

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do których od wieków licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grób i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łódce na pełne morze wywieźli Żydzi.

Maria Magdalena jest patronką zakonów kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

I1.Poniedziałek, Maria , Radomsko, Parafia p.w. NMP Matki Kościoła. W Dziele Pokutnym od 16.07.A.D.2012

Lucyna, Barwał Średni, Parafia p.w. Świętego Erazma. W Dziele Pokutnym od 25.01.A.D.2021

2. Wtorek, S.Regina Dominikanka Klauzurowa Kraków,  (Moniales Ordinis Praedicatorum). W Dziele Pokutnym od 11.08.A.D.2014

Helena, Michałowo, Parafia p.w. Opatrzności Bożej. W Dziele Pokutnym od 27.02.A.D.2021

3.Środa, Stanisław , Kraków, Parafia p.w. MB Nieustającej Pomocy. W Dziele Pokutnym od 22.09.A.D.2014

Beata, Białobrzegi, Parafia p.w. Świętej Trójcy. W Dziele Pokutnym od 30.12.A.D.2020

4.Czwartek, Cecylia , Kraków. Parafia p.w. Bł.Anieli Salawy. W Dziele Pokutnym od 22.09.A.D.2014

5.Piątek, Maria, Jaworzna, Parafia p.w. Św. Wojciecha i Św. Katarzyny. W Dziele Pokutnym od 25.12.A.D.2020r.

Justyna, Kosów Lacki, Parafia p.w. Narodzenia NMP. W Dziele Pokutnym od 21.01.2021

6.Sobota: Elżbieta, Tychy, Parafia p.w. Ducha Świętego. W Dziele Pokutnym od 4.11.A.D.2020

Agnieszka, Myślenice, Parafia p.w. Narodzenia NMP. W Dziele Pokutnym od 4.03.A.D. 2022