10-lecie ARKi

W dniu 13 sierpnia 2022 r. świętowaliśmy 10.Rocznicę powstania ARKi, na którą przybyło ok. 150 osób z Polski i zagranicy. Apostolat Ratunku Konającym to opatrznościowe dzieło miłosierdzia służby chorym, cierpiącym i konającym. Nasze świętowanie wpisało się w obchody 20.Lecia Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą poprowadzoną przez obecnego opiekuna ARKi ks. Ryszarda Świdra. Głos zabrali: obecny rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Zbigniew Bielas oraz poprzedni rektor ks. Franciszek Ślusarczyk.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w auli św. Jana Pawła II, wspominając założyciela ARKi ks. Piotra Mikołaja Marksa, przez film archiwalny z kazania ze Mszy św. telewizyjnej z 3.07.2015 r. oraz wspomnienia z 10 lat ARKi w postaci slajdów i świadectw. Wspominaliśmy założyciela ARKi, siostrę Stefanę, która miała istotny udział w powstawaniu tego dzieła oraz zmarłe koordynatorki: Helenę Raczkowską oraz Marię Wysocką.

Następnie odbyła się dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu za 10 lat ARKi. Po wspólnotowym obiedzie uczestniczyliśmy w Koronce oraz uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Franciszka Ślusarczyka. W homilii porównał ks. Piotra do Nikifora, który po śmierci został rozpoznany i doceniony. Wskazał, że ARKa ma dopiero 10 lat i wymaga naszej troski i opieki. ARKa jest opatrznościowym dziełem miłosierdzia, każdego niemal dnia powiększa się o nowe osoby pragnące służyć potrzebującym intencyjną modlitwą.

W namiocie ARKi przed Bazyliką w sobotę i niedzielę odbywała się promocja dzieł ARKi.

Homilia wygłoszona przez ks. Franciszka Ślusarczyka podczas Mszy św. 13.08.2022 w 10.Rocznicę Apostolatu Ratunku Konającym ARKa: