11 Grupa. Patron: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. KS. JERZEGO

Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chrystusa na drodze krzyżowej.
 
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wielki dar dla Kościoła, szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w poczet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski …, o którą z ufnością Ciebie proszę.
 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. Poniedziałek: Maria , Kraków, Parafia: p.w. Matki Bożej Dobrej Rady, w Dziele Pokutnym od 03.09.A.D. 2012

2. Wtorek: Stanisława , Kraków, Parafia: p.w. Ducha Świętego,w Dziele Pokutnym od 01.07.A.D.2013

3. Środa: Anna , Kraków, Parafia: p.w. Świętego Mikołaja,w Dziele Pokutnym od 02.06.A.D.2014

4. Czwartek: Krystyna , Łowicz, Parafia: p.w. Kolegiata Najświętszej Maryi Panny, w Dziele Pokutnym od 23.12.A.D.2013

5. Piątek: Zbigniew , Mszana Dolna, Parafia: p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym  od 18.02.A.D.2013

6. Sobota: Elżbieta, Kraków, Parafia:p.w. Matki Bożej Saletyńskiej, w Dziele Pokutnym od 26.11.A.D.2012