12 Grupa. Patron Św. O. Maksymilian Maria Kolbe

Rajmund urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi, z małżonków Juliusza Kolbego († 1914) i Marianny z Dąbrowskich († 1946).

W dniu urodzin otrzymał Chrzest święty w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP. Był drugim z kolei dzieckiem Kolbów. Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do Łodzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i pracowała jako położna (ok. 1897).

Rodzice Rajmunda należeli do III Zakonu św. Franciszka. Ojciec, ogarnięty szczerym patriotyzmem, chętnie czytał swoim synom patriotyczne książki. Chłopcy “zarażeni” od ojca najchętniej bawili się w rycerzy i rysowali na płotach polskie orły. Pierwsze nauki pobierali w domu rodzinnym.

“Mamusia jest narzędziem Miłosierdzia Bożego, a nie sprawiedliwości. Dobry Bóg dał nam Mamusię, by nas nie karać.

Bądź spokojny: oddaj się cały w ręce miłosiernej Opatrzności Bożej, to jest Niepokalanej. 
Nic nie ufaj sobie: we wszystkim całkowicie zaufaj Miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. Resztę zostaw cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej. 
Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosierdziu Bożemu przez Niepokalaną. 
To życie Boże spływa z Serca Jezusowego przez Serce Niepokalane do biednych serc naszych”.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. Poniedziałek:Danuta, Miłostowo, Parafia: p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012

2. Wtorek: Maria, Kwilicz, Parafia: p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012

3. Środa: Magdalena, Kamionki, Parafia: p.w. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012

4. Czwartek: Grażyna Anna , Kwilicz, Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012

5. Piątek: Barbara, Kwilicz, Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012

6. Sobota: Michał Kozłowski, Kwilicz, Parafia p.w. Świętego Michała Archanioła, w Dziele Pokutnym od 13.08.A.D.2012