128 grupa. Patronka: Najświętsza Maryja Panna Okulicka

Kilkanaście kilometrów na północny wschód od Bochni, na prawym brzegu Raby leży wieś Okulice. Ta starodawna osada, która istniała już w XI wieku jako własność królewska, a w następnym stuleciu należała do tynieckich benedyktynów, słynie z Sanktuarium Maryjnego.

Podania ludowe początków kultu Matki Bożej w Okulicach dopatrują się w drugiej połowie XIII stulecia. Jedna z wersji głosi, że książę Bolesław Wstydliwy, mąż św. Kingi, kazał wybudować kaplicę w miejscu, w którym podczas bitwy z Tatarami objawiła się Maryja, podając mu przez anioła miecz na znak zwycięstwa. Dało to początek sanktuarium i kultu Matki Bożej, który odtąd szybko się rozwijał.

Akta wizytacji biskupiej z 1597 roku mieszczą wiele informacji o otrzymanych łaskach i wotach ofiarowanych przez pątników, pielgrzymujących do okulickiego kościoła i modlących się przed obrazem Najświętszej Dziewicy.

Ten otaczany czcią wizerunek przedstawia pełną łaskawości i dobroci Maryję, trzymającą na ramieniu Dzieciątko Jezus, które zwrócone jest ku Matce. Obraz nawiązuje do największej godności Maryi – Jej Bożego Macierzyństwa. Nieznany jest autor tego malarskiego dzieła ani rok jego wykonania. Wiadomo jedynie, że ofiarował go do świątyni, prawdopodobnie w XV wieku, niejaki Wojciech Krutski, jako wotum za uratowanie matki podczas moru i siostry przy porodzie.

Obecny kościół pw. Narodzenia NMP został zbudowany po II wojnie światowej i konsekrowany w 1959 roku. Trzy lata później prymas Stefan kardynał Wyszyński koronował obraz w obecności ponad 100 tysięcy wiernych. W koronacji brał udział m.in. ówczesny biskup krakowski Karol Wojtyła. W księdze pamiątkowej zachował się historyczny wpis z 1 lipca 1963 r.: Odprawiłem Mszę św. przed obrazem Matki Bożej Okulickiej, której wiele zawdzięczam – Karol Wojtyła, wikariusz kapitulny krakowski.

Tak jak i kiedyś, tak i obecnie Matka Boża Okulicka słynie jako Cudowna Lekarka od dolegliwości wzroku oraz powierniczka spraw małżeńskich i rodzinnych. Trzy razy w roku pielgrzymi gromadzą się tu bardzo licznie podczas dorocznych odpustów, tj. w uroczystość Zesłania Ducha Św., Narodzenia NMP oraz w dzień ku czci św. Józefa.

W sali maryjnej, w budynku tutejszej parafii, znajduje się niewielkie muzeum, w którym prezentowane są m.in. figury i obrazy Matki Bożej, czczone na różnych kontynentach.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek:  Barbara, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016
 
2.Wtorek: Janina, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016
 
3.Środa: Halina, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016
 
4.Czwartek: Anna, Lublin,Parafia p.w. Świętej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016
 
5.Piątek: Henryk,  Lublin,Parafia p.w. Świętej  Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016
 
6.Sobota: Irena, Lublin,Parafia p.w. Świętej Jadwigi. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2016