13 Grupa. Patron: Kard. Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich (ojciec Stanisław, matka Julianna). Pierwsza była córka Anastazja, później jeszcze dwie dziewczynki: Stanisława i Janina oraz syn Wacław (zmarł w wieku 11 lat). Ks. Wyszyński mówi: “A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej. Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości”. Rodzice wpajali mu poszanowanie dla pracy ludzkiej, chleba, ziarna i zboża, które w języku polskim oznacza że jest z Boga, co Prymas przypominał po latach w wielu swoich kazaniach. Niemniej jednak to kult maryjny oraz zaufanie i poszanowanie dla ojca i czułość dla matki był pierwszymi i najsilniejszymi odczuciami jakie Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. Poniedziałek: Michał, Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 10.09.A.D.2012

2. Wtorek: Paulina , Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 10.09.A.D.2012

3. Środa: Przemysław , Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W Dziele Pokutnym od 10.09.A.D.2012

4. Czwartek: Barbara , Libiąż, Parafia p.w. Świętej Barbary. W Dziele Pokutnym od  10.09.A.D.2012

5. Piątek: Ryszard , Andrychów, Parafia p.w. Świętego Urbana. W Dziele Pokutnym od05.12.2014

6. Sobota: Beata , Pilzno, Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela. W Dziele Pokutnym od 14.07.A.D.2014