141 grupa. Patroni: Akwila i Pryscylla

Akwila i Pryscylla to małżonkowie zaprzyjaźnieni ze św. Pawłem Apostołem. Akwila pochodził z Pontu i był Żydem. Jak Paweł, zajmował się produkcją namiotów (ze zszywanych skór). Razem ze swą małżonką Pryską (Pryscyllą) chrześcijaństwo przyjął w Rzymie, skąd po edykcie Klaudiusza (49/50) został wydalony. Przybył wówczas do Koryntu i tam właśnie zetknął się z Apostołem Narodów.

Podążył z nim do Efezu, gdzie z narażeniem własnego życia bronił Pawła. Przebywali następnie w Rzymie i znów w Efezie. W jednym i drugim mieście tworzyli chrześcijańską domową wspólnotę, do której należeli zapewne współpracownicy Akwili. 

O ich dalszych losach wiadomości nie mamy. Acta,skonstruowane w VII w., luki tej nie wypełniają. Nie wiadomo też, dlaczego Akwilę nazwano w niektórych martyrologiach biskupem Heraklei. Wprowadzono do nich zaprzyjaźnionych z apostołem małżonków: na Wschodzie pod dniem 13 lutego oraz 13 lub 14 lipca, na Zachodzie – 8 lipca.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: Ewa, Chełm Lubelski, Parafia p.w. Świętego Ducha. W Dziele Pokutnym od 3.10.A.D.2016

2.Wtorek: Zofia, Swarzędz, Parafia p.w. Świętego Józefa Rzemieślnika. W Dziele Pokutnym od 10.09.A.D.2020

3.Środa: Danuta, Chełm Lubelski, Parafia p.w. Świętego Ducha. W Dziele Pokutnym od 3.10.A.D.2016

4.Czwartek: Urszula, Chełm Lubelski, Parafia, p.w. Świętego Ducha. W Dziele Pokutnym od 3.10.A.D.2016

5.Piątek: Anna, Chełm Lubelski, Parafia p.w. Świętego Ducha. W Dziele Pokutnym od 3.10.A.D.2016

6.Sobota: Anna, Chełm Lubelski, Parafia p.w. Świętego Ducha. W Dziele Pokutnym od 3.10.A.D.2016