146 grupa. Patron: Albert z Trapani, prezbiter

Albert (degli Abati), nazywany także Sycylijczykiem (Siculus), urodził się w Trapani w 1250 lub 1257 r. Wcześnie wstąpił do karmelitów, u których niebawem zajaśniał wieloma cnotami. Mimo swej woli wyświęcony na kapłana, przebywał potem w Messynie i pracował jako kaznodzieja. Przepowiadanie to ukoronowały liczne nawrócenia, także konwersje Żydów sycylijskich. Gdy w roku 1301 Robert, hrabia Kalabrii, ścisnął Messynę żelaznym pierścieniem swych wojsk, Albert miał cudowanie ocalić miasto przed głodem.

Zmarł 7 sierpnia 1306 r. i bez zwłoki został otoczony czcią wiernych.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: Helena, Gdańsk, Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej. W Dziele Pokutnym od 28.11.A.D.2016

2.Wtorek: 

3.Środa: Renata, Pleszew, Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela. W Dziele Pokutnym od 7.11.A.D.2016

4.Czwartek: Teresa, Sanok, Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego. W Dziele Pokutnym od 5.12.A.D.2016

5.Piątek: Bożena, Mszczonów, Parafia p.w. Świętego Ojca Pio. W Dziele Pokutnym od 5.12.A.D.2016

6.Sobota: Cezary, Radom, Parafia p.w. Matki Bożej Odkupiciela. W Dziele Pokutnym od 24.10.A.D.2017