160 Grupa. Patronka: Święta Dorota

Martyrologium rzymskie opisuje dzieje św. Doroty w kilku zdaniach: “W Cezarei, w Kapadocji, rocznica zgonu św. Doroty. Z wyroku Saprycjusza, namiestnika tej prowincji, najpierw dręczono ją w katowni, w końcu skazano na ścięcie. Na widok jej męczeństwa nawrócił się młody mówca imieniem Teofil. Zaraz też męczono go okrutnie na katowni, następnie ścięto mieczem”.

Opis śmierci Doroty pochodzi z czasów późniejszych. Do męczeństwa dołącza on legendę. Teofil (adwokat, kat?) miał skazaną zapytać z ironią, czemu jej tak spieszno do śmierci. Ta miała odpowiedzieć: “Bowiem idę do niebieskich ogrodów”. Wówczas ten młody przeciwnik chrześcijan powiedział kpiąco: “Gdybyś mi z twoich ogrodów niebieskich podarowała owoce i kwiaty, to uwierzyłbym”. 

Nagle, mimo że była to zima, zjawiło się pacholę z koszykiem pełnym dorodnych jabłek i pięknych róż. Według podania fakt ten stał się przyczyną nawrócenia Teofila. Dorota miała ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana (284-305).

Św. Dorota była niegdyś bardzo popularna i powszechnie czczona w całej Europie. W Polsce miała swoje świątynie i ołtarze. Należy do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli. Jej postać była ulubionym tematem malarzy. Dorota jest patronką m.in. młodych małżeństw, ogrodników, botaników i górników. Ze średniowiecza pochodzi pieśń hagiograficzna “Doroto, cna dziewko czysta” (znana też jako “Pieśń o św. Dorocie”). Ciekawostką jest, że utwór jest w języku polsko-czeskim. Spisany został prawdopodobnie ok. roku 1420.

W ikonografii atrybutami św. Doroty są: anioł, trzy jabłka i trzy róże lub kosz z owym rajskim prezentem, a także korona, krzyż, lilia, miecz, palma męczeństwa. Św. Dorota przedstawiana jest w stroju królewskim z koroną na głowie, czasami wśród chórów anielskich.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek, Lucyna, Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej z La Salette. W Dziele Pokutnym od 01.07.A.D.2012

2.Wtorek, Iwona, Grodzisk Mazowiecki, Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego. W Dziele Pokutnym od 21.11.A.D.2016

3.Środa, Maria, Warszawa, Parafia p.w. Bł. Władysława z Gielniowa. W Dziele Pokutnym od 25.09.A.D.2017.

4.Czwartek, Edyta, Kraków, Parafia p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej. W Dziele Pokutnym od 18.10.A.D.2017

5.Piątek, Piotr, Kraków, Parafia p.w. Świętego Bartłomieja w Mogilanach. W Dziele Pokutnym od 27.08.A.D.2017.

6.Sobota, Krzysztof, Uników, Parafia p.w. Świętego Stanisława Bp. Męczennika. W Dziele Pokutnym od 05.01.A.D.2018