163 Grupa. Patron: Święty Kasper Bertoni

Kasper przyszedł na świat w dniu 9 października 1777 roku w Weronie. W domu rodzinnym panowała religijna atmosfera. Jeszcze w dzieciństwie zmarła nagle jego młodsza siostra. Pozostał więc jedynym dzieckiem państwa Bertoni. Zdobył doskonałe wykształcenie pod okiem jezuitów w szkole św. Sebastiana. Poznał wtedy o. Luisa Fortisa, późniejszego generała jezuitów. W wieku 11 lat przyjął I Komunię św. – stało się to początkiem jego drogi prowadzącej do mistycznego zjednoczenia z Jezusem. Kasper angażował się w działanie Sodalicji Mariańskiej. Pragnął oddać się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi jako kapłan. W 1791 roku wstąpił do seminarium duchownego. W trakcie studiów angażował się w działalność stowarzyszenia sanitariuszy katolickich, opiekujących się chorymi i rannymi żołnierzami. 20 września 1800 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Swoje wysiłki jako kapłan Kasper skoncentrował na młodzieży. Zorganizował dla niej Hufiec Maryjny, który w krótkim czasie zaowocował nowymi grupami w wielu miastach Francji. W 1810 roku został ojcem duchownym w seminarium. Jego zadaniem była opieka i formowanie młodych kandydatów do kapłaństwa. Wypełniał swe obowiązki gorliwie i z wielkim oddaniem.
W 1816 roku założył zgromadzenie stygmatynów św. Franciszka, oparte na regule św. Ignacego Loyoli. Przyszli członkowie mieli się rekrutować z szeregów gimnazjalistów, uczących się w bezpłatnej szkole dla ubogich chłopców, którą założył Kasper. Wtedy też na jego drodze pojawiła się markiza Leopoldyna Naudet, z którą założył zgromadzenie sióstr Świętej Rodziny, i bł. Magdalena z Canossy, której pomagał założyć zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Był też doradcą i przyjacielem innych zakonodawczyń i zakonodawców: Teodora Campostrini, A. Rossiniego-Serbatiego, M. Cavanisa, G. Benaglia. Pan Bóg prowadził go i doświadczał. Przez prawie 20 lat cierpiał na poważną chorobę.
Dla Kaspra oczywistym było, że wyrzeczenie się siebie jest podstawą spotkania z Bogiem. Takiej postawie dał świadectwo całym swoim życiem. Zmarł 12 czerwca 1853 roku, w swej rodzinnej Weronie. Do grona błogosławionych wprowadził ks. Kaspra papież Paweł VI w dniu 1 listopada 1975 roku, a w poczet świętych zaliczył go św. Jan Paweł II w dniu 1 listopada 1989 roku.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: Wieńczysław, Tarnów, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana  Jezus. W Dziele Pokutnym od 6.11.A.D.2017

2.Wtorek: Halina, Kraków, Parafia p.w. Bożego Ciała. W Dziele Pokutnym od 8.10.A.D.2018

3.Środa: Jolanta, Golcowa, Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana  Jezus.W Dziele Pokutnym od 28.09.A.D.2016

4.Czwartek: Aldona, Manchester, Parafia p.w. Dobrego Pasterza w Bolton. W Dziele Pokutnym od 14.05.A.D.2019

5.Piątek: Aleksandra, Niepołomice, Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej. W Dziele Pokutnym od 10.02.A.D.2018

6.Sobota: Barbara, Mogilany, Parafia p.w. Św. Bartłomieja. W Dziele Pokutnym od 17.01.A.D.2018