172 Grupa. Patron: Święty Paweł z Teb

Paweł urodził się w Tebach – starożytnej stolicy faraonów – w 228 r. Za jego czasów Teby były już tylko małą wioską. Pierwsze lata spędził szczęśliwie w domu rodzinnym. Odebrał bardzo staranne wychowanie, biegle władał greką i egipskim. Wcześnie stracił rodziców i odziedziczył po nich pokaźny majątek. Gdy miał ok. 20 lat, w 250 r. rozpoczęły się prześladowania Decjusza. Dowiedziawszy się, że jego szwagier-poganin, chcący przejąć jego bogactwa, planuje wydać go w ręce prześladowców, Paweł porzucił wszystko, co posiadał, odszedł na pustkowie i zamieszkał w jaskini. Prześladowanie trwało krótko, bo zaledwie dwa lata, ale Paweł tak dalece zasmakował w ciszy pustyni, że postanowił tam pozostać na zawsze. Jako pustelnik spędził samotnie 90 lat!

Przez cały ten czas zanosił do Boga swe gorące modlitwy, żywiąc się tylko daktylami i połówką chleba, którą codziennie przynosił mu kruk. Kiedy był bliski śmierci, odwiedził go św. Antoni, pustelnik. Tego dnia kruk miał przynieść Pawłowi cały bochenek. Nagość swego ciała od znoju i chłodu chronił Paweł jedynie palmowymi liśćmi. Legenda ta znalazła swoje odbicie w herbie zakonu paulinów, którzy obrali sobie św. Pawła Pustelnika za swojego głównego patrona: kruk na palmie z bochenkiem chleba.

Zmarł mając 113 lat w 341 r. Miał oddać Bogu ducha, spoczywając na rękach św. Antoniego. Kiedy ten był w kłopocie, jak wykopać grób dla przyjaciela, według podania miały zjawić się dwa lwy i ten grób wykopać. Dwa lwy znalazły się dlatego również w herbie paulinów. Zakon paulinów czci św. Pawła jako swego patrona; czcią darzą go także piekarze i tkający dywany.

W ikonografii św. Paweł Pustelnik przedstawiany jest w tkanej sukni z liści palmowych. Jego atrybuty: kruk, kruk z chlebem w dziobie, lew kopiący grób, przełamany chleb.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: S. Roksana, Wielka Wieś, Parafia p.w. Św. Wojciecha. W Dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019

2.Wtorek: S. Aniceta, Kraśnik, Parafia p.w. Św. Józefa Robotnika. W Dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019

3.Środa: S. Dagmara,  Zbrosławice, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP. W Dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019

4.Czwartek: S. Aneta, Szczawnica, Parafia p.w. Św. Wojciecha. W Dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019

5.Piątek: S. Sylwia, Łąka/Rzeszów, Parafia p.w. Św. Onufrego. W Dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019

6.Sobota: S. Lucjana, Wodzisław, Parafia p.w. MB Wszech Pośredniczki Łask. W dziele Pokutnym od 26.02.A.D.2019