177 Grupa. Patron: Święty Maksymin z Trewiru

Patron: chroni przed niebezpieczeństwem na morzu, przed deszczem, przed krzywoprzysięstwem, Święto – 28 maja
Maksymin żył w IV wieku. Urodził się w Akwitanii miejscowości Poitiers/ Francja. Uznany za obrońcę prawdomówności, o niesamowitej osobowości wśród panteonu Świętych Kościoła katolickiego.
Zmarł nagle w podróży z Konstantynopola ok 346 roku w Silly. Jego następcą został Paulin, który sprowadził ciało Maksimina do Trewiru i pochował w ówczesnym kościele św. Jana Chrzciciela, obecnie św. Maksymina.
Bywa przedstawiany w ikonografii z modelem kościoła, z książką, z niedźwiedziem wg legendy, która opowiada o pożarciu przez niedźwiedzia muła biskupa Corbinian. W efekcie niedźwiedź został zmuszony do transportowania bagażu biskupa.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: Zofia, Pichorowice, Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela. W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020

2.Wtorek: Krystyna, Pichorowice, Parafia p.w. Świętego Jana Chrzciciela. W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020

3.Środa: Mariola, Środa Śląska, Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020

4.Czwartek: Maria, Pichorowice, Parafia p.w. Świętego Mikołaja.  W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020

5.Piątek: Beata, Pichorowice, Parafia p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.  W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020

6.Sobota: Małgorzata, Ząbkowice Śląskie, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej.  W Dziele Pokutnym od 21.09.A.D.2020