44 Grupa. Patron: bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się w 1913 r. w Chełmży. W 1927 r. wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Pełnił funkcje drużynowego i zastępowego, a także komendanta Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków ZHP. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1937 r. w Pelplinie i przez rok pełnił obowiązki kapelana i osobistego sekretarza biskupa ordynariusza Stanisława Okoniewskiego. Gdy Niemcy wkroczyli do Polski we wrześniu 1939 r., był wikariuszem parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Już 11 września został aresztowany, więziono go w kilku obozach. Mimo zakazu władz obozowych, prowadził pracę duszpasterską, udzielał Komunii św. Gdy zezwolono na przesyłanie paczek, zorganizował obozowe Caritas. Przedzierał się też do chorych na tyfus, by spowiadać ich i udzielać im sakramentów.

Zmarł właśnie z powodu tej choroby w obozie w Dachau 23 lutego 1945 r. Więzienni towarzysze przekonani o jego świętości zdołali uratować fragmenty relikwii, zanim ciało zostało skremowane. 

Jan Paweł II ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999 roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 22 lutego 2003 roku bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patronem harcerstwa polskiego.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. Poniedziałek: Renata, Staliguda, Parafia p.w. Św.Jakuba. W Dziele Pokutnym od 24.02.A.D.2014
 
2. Wtorek: Maria, Lublin, Parafia p.w. Św. Rodziny. W Dziele Pokutnym od 15.12.A.D.2014
 
3. Środa: Barbara, Kraków, Parafia  p.w. Św. Wojciecha. W Dziele Pokutnym od 24.02.A.D.2014
 
4. Czwartek: Agnieszka,  Wartong, Parafia p.w. Św Jana Ewangelisty i Opatrzności Bożej. W Dziele Pokutnym od 24.02.A.D.2014
 
5. Piątek: Stanisław, Kraków, Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. W Dziele Pokutnym od 24.02.A.D.2014
 
6. Sobota: Maria, Niegardów, Parafia p.w. MB Fatimskiej. W  Dziele Pokutnym od 24.02.A.D.2014