76 grupa. Patron: Bł. Edmund Bojanowski

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. W dzieciństwie został cudownie uzdrowiony za przyczyną Matki Bożej Bolesnej, czczonej na Świętej Górze w Gostyniu. Otrzymał staranne wychowanie w katolickiej rodzinie. Poważna choroba uniemożliwiła mu ukończenie studiów filozoficznych, które podjął na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie. Po intensywnej kuracji zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Chociaż wykazywał zainteresowania literackie, jego głównym charyzmatem okazała się praca społeczna i charytatywna. Zakładał czytelnie dla ludu, rozpowszechniając dobre czasopisma, by w ten sposób pomagać ubogiej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia.

Dał się poznać jako człowiek wielkiej wytrwałości i dobroci serca. Wielokrotnie był zapraszany do uczestnictwa w stowarzyszeniach niosących pomoc ubogim. Podczas epidemii cholery w 1849 r. poświęcił się służbie zarażonym. Będąc człowiekiem głęboko religijnym i praktykującym, na każdego człowieka, a zwłaszcza na biedne dziecko, patrzył przez pryzmat miłości do Boga. Mimo słabego zdrowia robił wszystko, by nieść pomoc zaniedbanemu ludowi wiejskiemu przez organizowanie ochronek dla dzieci i opieki nad chorymi, troszcząc się jednocześnie o podniesienie moralności dorosłych. 

Chociaż był człowiekiem świeckim, 3 maja 1850 r. założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu realizację marzeń o kapłaństwie, chociaż podejmował próby studiów seminaryjnych. Dla otoczenia był zawsze przykładem heroicznej wiary, prostoty, miłości i ufności w Bożą Opatrzność. Już za życia przez wielu ludzi uznawany był za człowieka świątobliwego. Doczesne życie zakończył 7 sierpnia 1871 r. na plebanii w Górce Duchownej.

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1. Poniedziałek: Jadwiga, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej. W Dziele Pokutnym od 05.01.A.D.2015

2. Wtorek: Elżbieta, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej. W Dziele Pokutnym od 05.01.A.D.2015

3. Środa: Waleria, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej.  W Dziele Pokutnym od 13.12.A.D.2015

4. Czwartek: Janina, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej. W Dziele Pokutnym od 05.01.A.D.2015

5.Piątek: Barbara, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej. W Dziele Pokutnym od 05.01.A.D.2015

6. Sobota: Teresa, Lublin, Parafia p.w. Świętej Jadwigi Królowej. W DzielePokutnym od 05.01.A.D.2015