Staniątki 2018

Staniątki 2018

W dniu 17  lutego, w pierwszą sobotę Wielkiego Postu grupa Adoracyjna ARKi przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przeżyła swój dzień modlitewny w Staniątkach u sióstr benedyktynek. Spotkanie  prowadził obecny opiekun ARKi  ks. Ryszard Świder.

Był  to czas w pięknym, cichym miejscu, w ośmiowiekowym pełnym bogatej  historii  Opactwie sióstr benedyktynek w Staniątkach przy Sercu Matki Bożej Bolesnej. Dla większości nas z 38 osób, to nie znane, urokliwe miejsce z dobrymi warunkami atmosfery do modlitwy i szansą wzajemnego poznania osób adorujących Pana Jezusa i nie znających się nawzajem, gdyż każdy przybywa na określona godzinę pierwszego piątku adoracji już piąty rok i nie zna innych osób, z innych godzin.  Mało tego, przez wielu, koordynatorka grupy Adoracyjnej, Barbara  Grabowska, była dotychczas  znana jedynie z telefonu. Również obecnego opiekuna ARKi  ks. Ryszarda mieli szansę poznać. Z ciekawego świadectwa  koordynatorki Teresy Rogody można było usłyszeć o innych dziełach ARKi, z zachętą odnalezienia się w nich.

Ks. Ryszard zna to Opactwo i Jego Skarby ze słynącym łaskami Obrazem Matki Bożej Bolesnej, więc czuł się tu z pełnym dostojeństwem i w nas przelewał tę Bożą ważność modlitwy i służby Chrystusowi w konających. Ciekawa i piękna konferencja, Msza Święta i Adoracja Najświętszego Sakramentu – ze spontaniczną modlitwą wiernych, z intencjami wypływającymi  z głębokiego wczucia duchowego modlących się. Solistka Alinka Antonik  pięknym śpiewem ubogacała w aurze swojej cichej pokory Mszę Św. i Adorację.

Wysłuchanie w głębokiej zadumie  homilii ks. Piotra Mikołaja Marksa o Krzyżu z dnia 14.09.2016 r. - przez wielu po raz pierwszy słuchane, było wzruszającym preludium do Drogi Krzyżowej ARKi. Pięknie przyświecało słońce, po poprzednim ponurym dniu i rozlewało w duszy dodatkowe ciepło. Z oczywistym, odczuwanym orędownictwem ks. Piotra, minął nasz pierwszy dzień wyjazdowy  na chwałę Pana i jeszcze głębszego rozumienia przesłań słów Pana Jezusa, przekazanych Św. S. Faustynie, zapisanych w „Dzienniczku” i tak troskliwie ożywionych w dziełach ARKi.

  • 20180207_094325
  • 20180207_100145
  • 20180207_102631
   

Wyślij SMS  

518 687 518

wyślij SMS z imieniem osoby konającej

więcej informacji 

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925 
lub 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach