„BEATI MISERICORDES” – odznaczenie przyznane dla ARKi

W niedzielę – 23 sierpnia 2020 roku – w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach po raz siódmy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. W czasie Mszy świętej sprawowanej o godz. 12.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zostały poświęcone Dzwony Nadziei dla kościołów na trzech kontynentach: Katedry Niepokalanego Poczęcia w Manili na Filipinach, Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w Trindade w Brazylii i Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie.

W tradycyjnym namiocie miłosierdzia mieliśmy szansę zaprezentować zainteresowanym dzieła ARKi i zachęcić do czynnej służby chorym, cierpiącym i konającym.