Echo Katolickie 49/2020 – KORONKA JAK WIATYK

Echo Katolickie 49/2020 – KORONKA JAK WIATYK

Ludzie, którzy odchodzą z tego świata, w momencie śmierci najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. O tej prawdzie bardzo mocno przypomina Dzienniczek św. s. Faustyny. Jezus wielokrotnie prosił ją o modlitwę za konających. To wezwanie bardzo mocno zapadło w duszy ks. Piotra Mikołaja Marksa. Pochodził z Torunia. W czasie nauki w seminarium…

„ISKRA MIŁOSIERDZIA” Nr 1(4)2019

Bądźmy miłosierni dla konających! W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach od 2011 roku pełnił posługę śp. ks. Piotr Mikołaj Marks, kapłan  doświadczony chorobą i cierpieniem. będąc osobą poważnie chorą, poznał potrzebę i wagę modlitwy za chorych i konających.  Zorganizował więc grupę, która podjęła się modlitewnej i duchowej pomocy chorym i…

Cierpienie w dobro przemienione – List do Pani 11/2017 – Barbara Grabowska

Cierpienie w dobro przemienione – List do Pani 11/2017 – Barbara Grabowska

Dotknięty cierpieniem Wkrótce potem dowiedziałam się, że od kilkunastu lat ksiądz Piotr jest bardzo poważnie chory. Kończąc seminarium, przeżył stan dramatycznego zagrożenia życia, a jedynym ratunkiem dla niego mogła być, jak ustalili lekarze, transplantacja serca. Przeżycie podróży helikopterem z Torunia do Krakowa, gdzie znaleziono dla niego odpowiednie do przeszczepu serce,…

Żyje w swym dziele – Niedziela małopolska 46/2017 – Maria Fortuna-Sudor

Żyje w swym dziele – Niedziela małopolska 46/2017 – Maria Fortuna-Sudor

W pierwszą rocznicę śmierci śp. ks. Piotra Mikołaja Marksa, 15 listopada br. Apostolat Ratunku Konającym (ARKa) zaprasza na spotkanie do krakowskich Łagiewnik. Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia kapłan był związany przez ostatnie lata swej posługi, tu odprawiał Msze św., tu spowiadał, tu powstało dzieło jego życia. Rektor sanktuarium, ks. Franciszek Ślusarczyk,…

Ratujmy dusze – Nasz Dziennik, Nr 191 (5944)

Ratujmy dusze – Nasz Dziennik, Nr 191 (5944)

Skarbiec modlitw Kościoła w intencji konających jest przebogaty, a nasi przodkowie korzystali z niego obficie, czuwając w świetle gromnicy przy łóżku umierającego. W to, że modlitwa w czasie konania jest dla odchodzącej osoby drabiną do Nieba, bezgranicznie wierzył śp. ks. Piotr Mikołaj Marks, a ratowanie dusz na wieczność stało się…

eKAI Kraków: pogrzeb założyciela Apostolatu Ratunku Konającym

21 listopada 2016 | 15:56 | kak Ⓒ Ⓟ W południe rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Piotra Mikołaja Marksa, założyciela Apostolatu Ratunku Konającym. Mszy świętej pogrzebowej w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach przewodniczył bp Jan Zając, a homilię wygłosił ks. prał. Franciszek Ślusarczyk. Na początku Mszy Świętej odczytano list…

518 687 518 – „Głos Ojca Pio” [102/6/2016] – JOANNA ŚWIĄTKIEWICZ

518 687 518 – „Głos Ojca Pio” [102/6/2016] – JOANNA ŚWIĄTKIEWICZ

518 687 518 Te trzy liczby wystarczą, żeby wysłać SMS z prośbą o wsparcie modlitewne dla konających, a także potrzebujących, którym zagraża śmierć duchowa. W treści wiadomości wystarczy podać ich imiona, nic więcej. Reszta jest oczywista. Numer nie jest przypadkowy. Liczba 518 odnosi się do tak oznaczonego akapitu z „Dzienniczka”…

„Miłujcie się” – 7 listopad 2016, Agata Kozielska

„Miłujcie się” Agata Kozielska, 7 listopad 2016 APOSTOLAT RATUNKU KONAJĄCYM Nazwa Apostolatu Ratunku Konającym wskazuje na tych, za których podejmowana jest modlitwa. A jak rozumieć słowo: ratunek, zawarte w nazwie? Jak ratować umierających, a właściwie przed czym ratować i ku czemu ocalać? Apostolat nie chce wyręczać lekarzy w ich posłudze…

Na progu życia wiecznego – tygodnik “Niedziela”

Na progu życia wiecznego – tygodnik “Niedziela”

Na ratunek konającym tygodnik “Niedziela” nr 16/2016 , str. 28-29 Agnieszka Konik-Korn W trwającym Roku Świętym Miłosierdzia do 460 parafii w archidiecezji krakowskiej wysłane zostały pakiety z informacjami dotyczącymi działalności Apostolatu Ratunku Konającym (ARK-a), który kilka lat temu powstał przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Materiały te trafią również…