Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek miesiąca w  Sanktuarium Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 3 czerwca 2014 roku o godz. 18.00. I: Dz 20,17-27 Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie II: Ps 68,10-11.20-21 Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi Ew:. J 17,1-11° Ojcze, otocz swego Syna…

Ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek miesiąca w  Sanktuarium Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 6 maja 2014 roku o godz. 18.00. Drodzy Członkowie Apostolatu Ratunku Konającym! Drodzy Bracia i Siostry! Nie miałem jak dotąd okazji towarzyszyć bezpośrednio komuś w jego przechodzeniu z…

Ks. prof. Andrzej Witko

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek miesiąca w  Sanktuarium Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 1 kwietnia 2014 roku o godz. 18.00. Czcigodni członkowie Apostolatu Ratunku Konającym, drodzy Bracia i Siostry! Dokładnie dziewięć lat temu wszyscy byliśmy świadkami przejmującego konania Ojca Świętego Jana…

Ks. Kanonik dr Stanisław Bąk

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek marca (04.03.) A.D.2014 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, Łagiewniki, godz. 18.00. Czcigodny księże Piotrze, Drodzy czciciele Miłosierdzia Bożego i członkowie Apostolatu Ratunku Konającym! W dniu dzisiejszym Kościół katolicki przeżywa święto ku czci św. Kazimierza królewicza. Kierowani wiarą…

Ks. Prałat dr Franciszek Ślusarczyk

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek lutego (04.02.) A.D.2014 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, Łagiewniki, godz. 18.00. Słowa Ewangelii według św. Marka (5, 21-43). Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był…

Ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających w pierwszy wtorek stycznia (07.01.) A.D.2014 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, Łagiewniki, godz. 18.00. Drodzy czciciele Miłosiernego Jezusa; drodzy orędownicy dusz konających! Śmierć zastaje ludzi często w butach, to znaczy, że przychodzi nagle, nieoczekiwanie. Pewien sędziwy człowiek poszedł kiedyś w…

Ks. Kanonik dr hab. Bogdan Zbroja

Kazanie wygłoszone na Mszy św. w intencji wszystkich konających, w pierwszy wtorek miesiąca grudnia (03.12.) A.D.2013 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków, Łagiewniki, godz. 18.00.             Dziś, we wtorek pierwszego tygodnia adwentu, patrzymy na Słowo Boże oraz na nasze miłosierne serca, które pragną pomagać naszym braciom i siostrom w najtrudniejszym…

Ks. Zygmunt Kosowski

Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytkuAby usłyszeć jęki niewidomychAby skazanych na śmierć uwolnić. Lud wyzwolony niech wychwala PanaSynowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będąA ich potomstwo będzie trwała w swej obecnościBy imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w JeruzalemKiedy zgromadzą się narody i królestwa, by służyć Panu. Drodzy Siostry…

Ks. Stanisław Szczepaniec

Uczyć się modlitwy za konających Św. Paweł w dzisiejszym czytaniu mówi o tajemnicach, które można poznać tylko dzięki łasce Bożej. Apostoł zapewnia nas, że Bóg nam tej łaski udzielił. Mówi: „Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych”. Nie znaczy to, że jesteśmy…

Ks. Aleksander Wójtowicz

Kazanie – I wtorek miesiąca – ARKA – 7.10.2014 r. W to wspomnienie Maryi Różańcowej patrzymy na postawę Maryi, o której Ewangelista powie wiele razy lakonicznie, iż rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu”!                                                                    Moi Drodzy! Sprawy Boże i sprawy nasze ludzkie ziemskie! Październik – miesiąc różańca świętego. Dobrze oddaje…