Grupy modlitwy

aby wyświetlić Grupy kliknij na napis na drzwiach jednej z cel

 

 Święci

 

 Błogosławieni

 

 Gr. cierpienia

Wszystkie grupy

   

DZIEŁO POKUTNE

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską Dzieło Pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha, wynagrodzenie Twemu Najświętszemu Sercu i ratunek dusz konajacych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wybierz Dzień Pokutny!

Dzieło Pokutne otrzymało błogosławieństwo Kościoła, ks. bpa Jana Zająca, pierwszego Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, dnia 16 marca A.D.2012.

 

Koncepcja Dzieła Pokutnego, którego istotą są post i modlitwa, zrodziła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, jako wynik rozmów spowiednika z penitentami. Sakrament Pokuty i Pojednania, otwierający 'drzwi' Bożemu Miłosierdziu, stał się inspiracją dla podjęcia Dzieła Pokutnego. Przy konfesjonale bowiem wyrażane były często, przez ludzi chorych czy w inny sposób dotkniętych cierpieniem, prośby o modlitwę i przy konfesjonale wielu penitentów postanawiało umartwieniem i modlitwą wynagradzać najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy szczególnie potrzebujących, czyli wobec konajacych. Te postanowienia stały się impulsem dla tworzenia sześcioosobowych grup, tzw. „szóstek”, z których każda zobowiązywała się podjąć post lub umartwienie (z wyłączeniem Niedziel i świąt), przyjąć Komunię świętą i ofiarować swą dowolną modlitwę. Może ją stanowić np. Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Brewiarz, Droga Krzyżowa, Litanie czy inne modlitewne teksty.

W obrębie „szóstki” każdego dnia kolejno podejmujemy się wynagrodzenia, tak, by po sześciu dniach znów go przez jeden dzień kontynuować. W tym dniu uczestniczymy w Mszy świętej (o ile to możliwe) i przyjemy w intencji konajacych Komunię świętą.

Każda „szóstka” otrzymuje swego Patrona – świętego lub błogosławionego, którego prosi o wsparcie, wierząc, że przyczyni się ono do pobożnego wypełnienia podjętych zobowiązań i wybłagania niejednego cudu ocalenia duszy.

Tę pokorną służbę „szóstki” podejmują w ukryciu, by jak czytamy w Ewangelii, wykonując uczynki pobożne nie być zauważonymi i chwalonymi przez ludzi. Chcą by nagroda czekała na nie dopiero w Niebie (por Mt 6,1).

Pragniemy pościć i modlić sie w intencjach wszystkich ludzi konających, wiedząc jak ważne i bezcenne jest nasze wynagrodzenie najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, w tej ostatniej walce zła z Bożym Miłosierdziem.

Porównaj do słów Pana Jezusa, zapisanych w "Dzienniczku" św. s. Faustyny Kowalskiej (m. in. 160, 319, 355, 517, 809-810, 811, 828, 834, 835, 880, 1035, 1280, 1451, 1489, 1541, 1565, 1639, 1684, 1797, 17981816 i in.).

Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z uczestnictwa w Dziele Pokutnym, poinformuj nas telefonicznie lub drogą mailową.

Dołącz do nas!

Kontakt telefoniczny z dyżurującym Koordynatorem:

Pani Teresa - 603 135 925

 

Pobierz ulotkę

b_900_646_16777215_00_images_plakat_DzieloPokutne.pngULOTKA_STR_1_4_DZ_Pokutne_07_2018.jpg ULOTKA_STR_2_3_DZ_Pokutne_07_2018.jpg

 

   

Wyślij SMS  

518 687 518

wyślij SMS z imieniem osoby konającej

więcej informacji 

   

Motto Dzieła Pokutnego  

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli: inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie". Mt 6,1

Post i Modlitwa 40 Dni (PiM-40)

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925 
lub 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach