Grupy modlitwy

aby wyświetlić Grupy kliknij na napis na drzwiach jednej z cel

 

 Święci

 

 Błogosławieni

 

 Gr. cierpienia

Wszystkie grupy

   

120 Grupa. Patronka: Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/img/05/0524-maryja_1.jpg

Turyński wizerunek Maryi Wspomożycielki Wiernych  Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga  początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać  się wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie  ufność w Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała  uciekać się do Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł  Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie  wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej  Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", jest św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". W tym samym czasie Wspomożycielką rodzaju ludzkiego nazywa Maryję św. Grzegorz z Nazjanzu, patriarcha Konstantynopola, doktor Kościoła (+ ok. 390), kiedy pisze, że jest Ona "nieustanną i potężną Wspomożycielką". Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo "Wspomożycielka" rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.

Miejscem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Pierwszy kościół pod wezwaniem Wspomożycielki w Bawarii stanął w Pasawie w roku 1624. Zasłynęła w nim rychło figura Matki Bożej, kopia obrazu Cranacha - pątnicy witają Ją okrzykiem: Maria hilf! (Maryjo, wspomagaj).7 października 1571 r. oręż chrześcijański odniósł decydujące zwycięstwo nad flotą turecką, która zagrażała bezpośrednio desantem Italii. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież św. Pius V włączył do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie "Wspomożenie wiernych, módl się za nami".

12 września 1683 r. król Jan III Sobieski rozgromił pod Wiedniem Turków. Jako podziękowanie Matce Bożej za to zwycięstwo papież bł. Innocenty XI w roku 1684 zatwierdził w Monachium, przy kościele św. Piotra, bractwo Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, rychło podniesione do rangi arcybractwa.

W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską.

Wielu świętych miało szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 

Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca, kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej szczególniejszej opieki. Polskie sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r. w salezjańskiej parafii w Rumii na Kaszubach.  

 

INTENCJA STAŁA: wynagradzająca najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

1.Poniedziałek: Teresa, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

2.Wtorek: Monika, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

3.Środa: Irena, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

4.Czwartek: Gala, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

5.Piątek: Małgorzata, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

6.Sobota: Celina, Rajgród, Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W Dziele Pokutnym od 25.04.A.D.2016

 

 

 

   

Wyślij SMS  

518 687 518

wyślij SMS z imieniem osoby konającej

więcej informacji 

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925 
lub 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach