Grupy modlitwy

aby wyświetlić Grupy kliknij na napis na drzwiach jednej z cel

 

 Święci

 

 Błogosławieni

 

 Gr. cierpienia

Wszystkie grupy

   

Cierpienia

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/img/12/1217-lazarz_1.jpg
Święty Łazarz
Grupa św. Łazarza to Grupa cierpienia. Post to ofiara z bólu, z niepełnosprawności, to samotność ludzi chorych przyjęta bez "szemrania" (bez skarżenia się do Boga) w wybrany Dzień Pokutny.
 
Intencja jest stała,: taka jak dla wszytskich Grup Dzieła Pokutnego, tj: wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konającyh. Okres uczestnictwa jest rownież dowolny.
 
Wybierasz jeden dzień w tygodniu - i wynagradzasz w nim za grzechy konających ale również za swoje, rodzin, innych będących w potrzebie ludzi.
W ten sposób nadajesz sens swemu cierpieniu.
Jako chory stajesz się lekarzem dusz grzesznych. Cierpiąc ratujesz dusze żyjące niemoralnie i wynagradzasz za nie Panu Jezusowi.
 
Grupa Cierpienia
Patron:  Św. Łazarz
 
Intencja Stała:
wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających
 
Pryncypia:
Wybierz swój jeden Dzień Pokutny w tygodniu, bez Niedzieli. (od poniedziałku do soboty). W tym dniu jako swój post wszystkie cierpienia, bóle i wszelkie wynikające z choroby niedogodności i ograniczenia i ofiaruj Panu Bogu.
 
Jeśli dla Ciebie tak samo ważne jest nawracanie grzeszników, ratowanie ich dusz, i wynagradzanie z miłości do Pana Jezusa za cierpienia, które dobrowolnie przyjął aż po krzyż i śmierć, zgłoś się do nas:
Koordynator (tel. 603 135 925)
podaj swoje dane; Imię, Nazwisko, Miejscowość, Parafię, telefon lub swój mail. Określ wybrany Dzień Pokutny (np. piątek, który możesz zachować aż do końca swego ziemskiego cierpienia, albo na czas określony np. do miesiąca, dwu itd.).
 
Twój post jest indywidualny. Sam też decydujesz czy oprócz cierpienia możesz jeszcze dodać drobne umartwienie.
 
Zachęcamy chorych 'leżących" aby w Dniu Pokutnym - do modlitw dołączyli pragnienie przyjęcia duchowo Komunii Ciała Pana Jezusa. W Parafiach na terenie, których mieszkacie, przystępujecie do Komunii świętej w dzień gdy kapłan idzie do chorych. 
 
Bogu chwała za to, że przez tak ofiarne cierpienie pragniecie wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających wypraszając im łaskę nawrócenia.

GRUPA CIERPIENIA (kliknij aby zobaczyć listę uczestników)

Podkategorie

 • 1 Grupa. Patron: św. Łazarz
  sw_azarz.jpgŁazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go (J 11, 1-44). Ewangelista Jan opisuje także inny pobyt Jezusa w domu Łazarza na dzień przed Jego wjazdem do Jerozolimy (12, 1-11).
   
  Według starej tradycji wschodniej Łazarz po Zesłaniu Ducha Świętego udał się na Cypr i tam był biskupem. Średniowieczna legenda opowiada o skazaniu świętego na wygnanie. Umieszczony na statku bez steru, odepchnięty od brzegu, po wielu miesiącach dryfowania przybył do Marsylii. Łazarz był w niej pierwszym biskupem.
   

   
  Katechizm Kościoła Katolickiego pomaga nam, ucząc i już przysposabiając do sensu choroby, do wartości cierpienia w naszym życiu.
   
  1500 Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.
   
  1501 Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.
   
  Chory wobec Boga
   
  1502 Człowiek Starego Testamentu przeżywa chorobę w obliczu Boga. Wobec Boga wypowiada on swoją skargę na chorobę i błaga Pana życia i śmierci o uzdrowienie . Choroba staje się drogą nawrócenia, a Boże przebaczenie zapoczątkowuje powrót do zdrowia. Izrael doświadcza tego, że choroba w tajemniczy sposób wiąże się z grzechem i złem, natomiast wierność Bogu, według Prawa, przywraca życie, "bo Ja, Pan, chcę być twym lekarzem" (Wj 15, 26). Prorok przewiduje, że cierpienie może także mieć wartość odkupieńczą w stosunku do grzechów innych ludzi. W końcu Izajasz zapowiada, że nadejdzie dla Syjonu czas, gdy Bóg przebaczy mu wszelki grzech i uleczy wszelką chorobę .
   
  Chrystus - lekarz
   
  1503 Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że "Bóg łaskawie nawiedził lud swój" (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie" (Mt 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.
   
  1504 Często Jezus żąda od chorych wiary. By ich uzdrowić, posługuje się znakami, takimi jak dotknięcie śliną i nałożenie rąk , nałożenie błota i obmycie . Chorzy starają się Go dotknąć , "ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich" (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal "dotyka", aby nas uzdrowić.
   
  1505 Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: "On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby" (Mt 8, 17). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził "grzech świata" (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką.
   
  "Uzdrawiajcie chorych..."
   
  1506 Chrystus wzywa swoich uczniów, by szli za Nim, niosąc z kolei własny krzyż. Idąc za Nim, uzyskują oni nowe spojrzenie na chorobę i chorych. Jezus wprowadza ich w swoje ubogie i poświęcone służbie życie oraz daje im udział we własnym posłaniu współczucia i uzdrawiania: "Oni... wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali" (Mk 6, 12-13).
   
  1507 Zmartwychwstały Pan ponawia to posłanie ("W imię moje... na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie": Mk 16, 17-18). Potwierdza je przez znaki, jakich dokonuje Kościół, wzywając Jego imienia. Znaki te świadczą w specjalny sposób, że Jezus jest naprawdę "Bogiem, który zbawia.
   
  1508 Duch Święty udziela niektórym specjalnego charyzmatu uzdrawiania , by ukazać moc łaski Zmartwychwstałego. Nawet najbardziej intensywne modlitwy nie przynoszą jednak uzdrowienia wszystkich chorób. I tak św. Paweł musi usłyszeć od Pana: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9), i że cierpienia, jakie znosi, mają sens, ponieważ "ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół" (Kol 1, 24).
   
  1509 "Uzdrawiajcie chorych!" (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez którą łączy się z nimi. Kościół wierzy w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza dusz i ciał. Obecność ta działa szczególnie przez sakramenty, a w sposób zupełnie specjalny przez Eucharystię - Chleb, który daje życie wieczne. Św. Paweł dostrzega jego związek ze zdrowiem ciała.
   
  1510 Kościół w czasach apostolskich zna jednak specjalny obrzęd przeznaczony dla chorych. Mówi o tym św. Jakub: "Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 14-15). Tradycja uznała w tym obrzędzie jeden z siedmiu sakramentów Kościoła .

   

Wyślij SMS  

518 687 518

wyślij SMS z imieniem osoby konającej

więcej informacji 

   

Motto Dzieła Pokutnego  

"Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli: inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie". Mt 6,1

Post i Modlitwa 40 Dni (PiM-40)

   

Modlitewnik  

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925 
lub 880 503 549
   

Motto ARKi  

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

   
© Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach