Piąta rocznica adoracji pierwszopiątkowych ARKi

W sobotę 1 września 2018 r. odbyła się uroczystość 5-ej Rocznicy pierwszopiątkowych Adoracji ARKi. W tym jubileuszowym spotkaniu, w jego przebiegu i duchowej atmosferze wyraźnie było można odczuć, że duch Bożej Miłości, który tak heroicznie ks. Piotr Mikołaj Marks wlewał w nasze serca, żyje w sercach wielu w świadomości  wartości Adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Najpiękniejszej z możliwych z Nim bliskości. W świadomości, że nasze życie jest tyle warte, ile jest ufnie zatopione w Bogu. 

S. Anna Maria ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powiedziała  referat o Adoracji i Adoracji w życiu św. s. Faustyny. Profesjonalnie i refleksyjnie, powołując się na cytaty z “Dzienniczka”. Ożywiła w naszych sercach i umysłach głębię duchową spotkania z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Wspólny różaniec i Adoracja w kaplicy św. s. Faustyny z treściami rozważań i intencji płynących prosto z głębi serc wielu, przeplatane pieśniami grupy oraz  Alinki śpiewem – to był duchowy hołd sensu tych tak ważnych Adoracji.

Wspólna kawa a potem obiad pod zielonym dachem dały radość bliskości duchowej  członków ARKi a identyfikatory usprawniały nasz kontakt technicznie.
Mszę św. koncelebrowali Ks. kustosz Franciszek Ślusarczyk, ks. Ryszard, nasz duchowy opiekun, oraz ks. Bogdan, który w pięknej homilii dla uczczenia tego ważnego jubileuszu – dał wyraz, że ARKa jest Bożym dziełem ratunku dusz. W naszych sercach będzie zawsze żyła wdzięczność dla śp. ks. Piotra Mikołaja Marksa i jego zasług dla dzieł Bożego Miłosierdzia.