Początek

Dlaczego podejmujemy się Dzieł
Apostolatu Ratunku Konającym (ARKa)? 
 

1. Dlatego, że chcemy ratować dusze w godzinie śmierci wypraszając im ufność w Boże Miłosierdzie.

2. Dlatego, że chcemy wynagradzać modlitwą i postem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

3. Dlatego, że każda dusza potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

4. I dlatego, że każdy z nas już dziś pamiętając o konających wynagradza Panu Jezusowi za samego siebie.