VIII Pielgrzymka czcicieli Miłosierdzia Bożego

W dniu 22 sierpnia 2021 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbyła się VIII Pielgrzymka Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Apostolat Ratunku Konającym pełnił cały dzień posługę w wyznaczonym namiocie przed Bazyliką. Informowaliśmy o dziele ARKi i rozdawaliśmy ulotki na temat dzieł wchodzących w zakres działania  ARKi.

Po Godzinie Miłosierdzia Mszy świętej przewodniczył ks. abp. Marek Jędraszewski, otworzył rok przygotowujący do 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II. W homilii Ksiądz  Arcybiskup przypomniał wkład Ojca Świętego w beatyfikację i kanonizację św. S. Faustyny oraz w pełną realizację zaniesienia przesłania Pana Jezusa o Bożym Miłosierdziu na cały świat.  Uwieńczeniem było zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu 17 sierpnia 2002 roku.

W przyszłym roku obchodzić będziemy 20-lecie tego ważnego wydarzenia. Na zakończenie tej Mszy św. poświęcono dwa kolejne dzwony Nadziei dla Ugandy i dla Chicago w USA. 

Głos dzwonów z Łagiewnik rozbrzmiewać będzie na każdym z kontynentów. Iskra Bożego Miłosierdzia dociera wszędzie na kuli ziemskiej, także dzięki modlitwie Apostolatu Ratunku Konającym. Modlitwą koronką do Miłosierdzia Bożego obejmujemy dziś ludzi ze wszystkich kontynentów, którzy zgłaszają nam swoich chorych i konających. Tego dnia odwiedziła Sanktuarium koordynatorka z Hiszpanii, Beata, co było dla nas wielką radością i znakiem dobrej współpracy z zaangażowanymi osobami w dzieła ARKi.

Nasz śp. Ksiądz Piotr Mikołaj Marks – założyciel ARKi, pragnął, by dzieło dotarło do najdalszych zakątków świata, było ratunkiem dla wszystkich dusz na ostatni moment życia i trwało aż po skończenie świata.