Warsztat Dzieła Pokutnego

Zachęcamy aby po wybraniu Dnia Pokutnego zawsze pozostawać w łączności z Sakramentem Pokuty i Pojednania.
„Szóstka” tj. 6-osobowa grupka (1 os. = 1dzień tygodnia = 1 Dzień Pokutny) pości i modli się w intencji za konających.

Post lub umartwienie jest dowolne (np. 1/2 wszystkich posiłków, post o chlebie i wodzie, rezygnacja z Internetu, TV, muzyki, papierosów, słodyczy, w milczeniu).

Dowolne modlitwy (np. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa, Brewiarz, Litanie czy inne modlitewne teksty).

W Dniu Pokutnym uczestniczymy we Mszy świętej i przyjmujemy Komunię świętą w duchu wynagradzającym za grzechy konających.

Każda Grupa otrzymuje nazwę od Patrona, świętego albo przyszłego świętego.

Bardzo prosimy abyście pisząc do nas, zawsze podawali numer Grupy w której jesteście, lub Patrona, bo to bardzo ułatwia nam Waszą identyfikację. Jeśli się zgłaszasz do uczestnictwa, (piszesz pierwszy raz) prosimy też o taką informację.

Przypominamy nasz adres mailowy: kontakt@apostolatratunkukonajacym.pl