Wspomnienie o ks. Piotrze

ks. Piotr Mikołaj Marks – założyciel i ojciec duchowy Apostolatu Ratunku Konającym (ARKa). W latach 2011 – 2016 był duszpasterzem i spowiednikiem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. W dniu 15 listopada 2016 roku odszedł do Domu Ojca. Do utworzenia ARKi inspirowały Go słowa Ewangelii „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” oraz słowa Pana Jezusa skierowane do św. s. Faustyny i zapisane w „Dzienniczku”.