Adoracja Najświętszego Sakramentu

Apostolat Ratunku Konającym, począwszy od września 2013 roku, w każdy pierwszy piątek miesiąca organizuje 24 – godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Poniższą ulotką pragniemy wszystkich zachęcić do przyłączenia się i wspólnej modlitwy. Pozostańmy razem w łączności modlitewnej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.

“O, jak niepojęte jest Miłosierdzie Boże, źe mi Pan pozwala przychodzić z pomocą, swoją niegodną modlitwą, konającym.” Św. S. Faustyna, Dz.880. 

Od początku Roku Miłosierdzia uczestnicy Apostolatu modlą się z pomocą bogatego w głębokie treści modlitewnika „Pieczęć Miłosierdzia”. Modlitewnik ten pozwala głęboko wniknąć w ducha modlitwy. Pomaga trwać w rozważaniu męki Pana Jezusa, w odmawianiu koronki do ran Pana Jezusa, korzystać z różnych tekstów modlitw za konających czy przeprowadzić jeden z kilku proponowanych rachunków sumienia dla osób dorosłych. 

Pieczęć Miłosierdzia, czyli Modlitewnik Apostolatu Ratunku Konającym w wersji Internetowej jest darmowy. Pobierz tutaj. Wszyscy którzy pragną zakupić wersję książkową, proszeni są o kontakt telefoniczny z Koordynatorkami Dzieł Apostolatu: 

Pani Teresa – 603 135 925,

Pani Barbara – 608 838 927