Aktualności – z ósmego sierpnia 2016 roku

8 sierpnia 2016

Kochani Uczestnicy i Sympatycy Apostolatu Ratunku Konającym,

w ostatnich miesiącach przygotowaliśmy nowe materiały (ulotki, plakaty, wizytówki) informujące o wszystkich naszych Dziełach. Przeprowadziliśmy akcję informacyjną o naszej działalności w Polskich Diecezjach wysyłając przygotowane materiały. Uruchomiliśmy grupę misyjną, która podjęła trud apostołowania w parafiach, które zgłosiły chęć jej przyjęcia i informowania wiernych o Dziełach ARKi w bezpośrednim spotkaniu.

W ubiegłym roku wydaliśmy znany już i ceniony modlitewnik „Pieczęć Miłosierdzia”. Obecnie przygotowujemy wydanie mniejszego formatu – wyboru modlitw tzw. mini modlitewnika, który ma być odpowiedzią zwłaszcza na potrzeby chorych w hospicjach, pomocą dla nich samych, dla ich rodzin, dla opiekunów i pracowników hospicjów. Będzie on rozdawany bezpłatnie wszędzie tam gdzie jest potrzeba intensywnej pomocy modlitewnej w obliczu śmierci, cierpienia, walki duchowej.

Naszym zadaniem jest odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa o ratunek dla każdej duszy, zarówno tej w obliczu śmierci jak i cierpiącej i konającej duchowo, dlatego w ostatnim miesiącu  uruchomiliśmy Nieustanną Koronkę za Chorych, Cierpiących i Konających, która swym zasięgiem może objąć całą Polskę i świat.

Do tej pory staraliśmy  się we własnym zakresie podołać finansowaniu naszego posłannictwa, ale obecnie widzimy potrzebę zwrócenia się o pomoc. Koszty obsługi strony internetowej, obsługi medialnego funkcjonowania Nieustannej Koronki za Chorych, Cierpiących i Konających, koszty wydawnictw i wyjazdów grupy misyjnej zaczęły przerastać nasze możliwości.

Prosimy zatem i zachęcamy wszystkich, którzy mają taką możliwość,  którym bliskie jest prowadzone przez Apostolat dzieło, do materialnego wsparcia. Za wszelkie dary serca składamy podziękowanie i zapewniamy o modlitwie.

Poniżej podajemy numer konta, na który można wpłacać datki:

Fundacja Dom Pojednania,

ul. Cechowa 136a 30-685 Kraków,
Nr konta
48 1050 1445 1000 0090 3053 0498
tytułem: Dar na cele statutowe

Numery kont dla wpłat z zagranicy:

konto USD
PL
67 1050 1445 1000 0090 8009 3082 BIG/SWIFT: INGBPLPW

konto EUR
PL
26 1050 1445 1000 0090 3053 0506 BIG/SWIFT: INGBPLPW

tytułem: Dar na cele statutowe