WOLONTARIAT MODLITWY

W tym samym czasie gdy jedni trwają na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia inni z tym samym darem miłosierdzia stają przy łóżkach Konających.

Wolontariat tworzą grupy uczestników które z modlitwą: Koronką do Bożego Miłosierdzia, stają przy łóżkach konających.
 
Zaciągamy więc posługę miłosierdzia w godzinie miłosierdzia, w każdy piątek przy sercu Konającego dla ratunku jego duszy.
Jeśli chciałbyś iść do hospicjum, żeby pomodlić się w tej intencji
zadzwoń do nas!
 
Przyjmowanie zgłoszeń do Wolontariatu osób konających
 
– telefonicznie do Koordynatorów: 
Pani Teresa, tel. 603 135 925
 
lub napisz na adres mail:
5/5

ZGŁOSZENIE O KONAJĄCYM

Z koronką idziemy również do konających w domach. Wolontariat chroni modlitwą jednego konającego aż do jego śmierci. W przypadku zgłaszania osób przewlekle chorych istnieje możliwość posługi Wolontariatu przy kilku konających.

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego. (Dz 811).

Chodzimy do domów gdzie leżą umierający, do hospicjów i do szpitali, aby stanowić jedną rodzinę, aby nikt nie czuł się samotny i opuszczony. Jedno małe zwycięstwo na łożu śmierci, staje się wielkim zwycięstwem Bożego Miłosierdzia, zwycięstwem duszy!

Wstępny warunek uczestnictwa:

– Wcześniejsze uczestniczenie w jednym z dzieł ARKi.

Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie do Koordynatorów lub drogą mailową, na adres mailowy korespondencji Apostolatu Ratunku Konającym.