Wiersz nie umiera

Wieczór poezji, muzyki i wspomnień o ks. Januszu Pasierbie zorganizowała w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II fundacja jego imienia. Witająca gości Maria Wilczek, prezes Fundacji im. ks. Janusza Pasierba, przypomniała, że zmarły 20 lat temu ksiądz-poeta swoją twórczością, filozofią, spuścizną naukową zachwyca kolejne pokolenia. Na Pomorzu rok 2013 ogłoszono Rokiem ks. Pasierba. – Poszerza się krąg jego przyjaciół ks. Pasierba – mówiła red. Wilczek. – Są szkoły jego imienia, fundacja, ogólnopolska nagroda literacka wręczana przez prezydenta Grudziądza, dziesiątki prac doktorskich, festiwal poezji w Pelplinie.

Podczas gali, w której wzięli udział zarówno duchowni, jak i przedstawiciele świata sztuki, UKSW oraz szkół im. ks. Pasierba, wręczono nagrody jego imienia. Główną otrzymał o. Andrzej Marek Kiejza, autor siedmiu tomików poetyckich, z których ostatni, „Kwiat i kaligrafia”, wydany w 2007 r., zachwycił kapitułę. Wiersze o. Kiejzy są także zapisem wielokrotnie powracających wspomnień o przyjacielu – ks. Pasierbie. Drugą nagrodę otrzymał ks. Grzegorz Stachura za „wiersze dojrzałe, w których sprawy ludzkie łączą się ze sprawami Bożymi”. Kapituła przyznała też dwie nagrody specjalne: ks. Łukaszowi Wisieckiemu, za pracę magisterską o kaznodziejstwie ks. Pasierba, oraz Jerzemu Cisewskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie, „za utrwalanie pamięci o osobie i dokonaniach patrona szkoły”. Przyznano też wyróżnienie – dla ks. Piotra Mikołaja Marksa, za poezję „niełatwą, ale przyjazną”.

(…)

Link do artykułu:

https://www.gosc.pl/doc/1547502.Wiersz-nie-umiera