„Miłujcie się” – 7 listopad 2016, Agata Kozielska

„Miłujcie się” Agata Kozielska, 7 listopad 2016

APOSTOLAT RATUNKU KONAJĄCYM

Nazwa Apostolatu Ratunku Konającym wskazuje na tych, za których podejmowana jest modlitwa. A jak rozumieć słowo: ratunek, zawarte w nazwie? Jak ratować umierających, a właściwie przed czym ratować i ku czemu ocalać?

Apostolat nie chce wyręczać lekarzy w ich posłudze względem chorych. O ile medycy troszczą się o fizyczną stronę człowieka, o tyle Apostolat Ratunku Konającym, stara się zadbać o to, co dla człowieka jest najważniejsze, czyli o jego zbawienie. Członkowie Apostolatu poprzez modlitwę próbują ustrzec umierających przed zatraceniem szansy na życie wieczne. Modlitwa ta jest też pomocą przy przejściu bram śmierci. Orężem jest objawiona przez Chrystusa modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Wszak to Pan Jezus nieraz prosił siostrę Faustynę: „Córko moja, pomóż mi zbawić pewnego grzesznika konającego; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem” (Dz. 1565).

Koordynatorki Apostolatu zaświadczają: „Wiele razy obserwowałyśmy w hospicjum, w którym modlimy się przy osobach konających, jak łatwo przechodziły próg życia ziemskiego osoby przy których odmawiałyśmy tę koronkę, pomimo że, jak nam mówiono, wcześniej wiele tygodni osoby te trwały w stanie agonalnym nie mogąc dostąpić ukojenia”.

Formy działalności Apostolatu, działającego przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, to: Msza Św. w intencji konających, Dzieło Pokutne, adoracja Najświętszego Sakramentu, wolontariat modlitwy, grupy misyjne.

Ostatnią inicjatywą założyciela i ojca duchowego Apostolatu, ks. Piotra Mikołaja Marksa, jest SMS-owa Nieustanna Koronka do Bożego Miłosierdzia za chorych, cierpiących i konających, w tym za matki, które dokonały aborcji. Na specjalny numer telefonu można nadsyłać imiona osób, w intencji których prosi się o modlitwę. Koordynatorzy Apostolatu po otrzymaniu powiadomienia rozsyłają do czuwających w danym czasie osób otrzymaną informację. Jest to sygnał do podjęcia modlitwy w intencji zgłoszonej osoby Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz innymi modlitwami z modlitewnika zatytułowanego Pieczęć Miłosierdzia.

Zgłaszani, w intencjach których Apostolat podejmuje modlitwę, to ciężko chorzy fizycznie czy duchowo ludzie, często zbliżający się do granicy życia ziemskiego, ci którzy już od dawna znajdują się w takim stanie, czy położeniu oraz tacy, którzy znaleźli się w nim całkiem nagle, np. na skutek wypadku samochodowego. „Często nie znamy nawet imion osób, za które się modlimy, gdyż można także nadesłać SMS z oznaczeniem: NN – wtedy modlimy się za osobę nieznaną z imienia” – wyjaśnia Barbara.

Ksiądz Marks dodaje, że przy obecnym rozwoju medycyny niekiedy bardzo trudno określić, kim jest osoba konająca – konanie może trwać miesiącami, pomimo iż lekarze informują o możliwości nadejścia śmierci w każdej chwili. To właśnie stało się przyczynkiem do rozszerzenia kręgu osób wspieranych modlitwą Apostolatu o osoby chore i cierpiące. Konanie może być też związane z chorobą duszy – ileż osób cierpi na myśli samobójcze, na depresje, poczucie braku sensu życia. To „konanie duszy”, podobnie, jak cierpienia fizyczne może prowadzić do śmierci, często śmierci w rozpaczy. W przypadku dokonanej aborcji należy nadesłać sms-em imię matki i jej nienarodzonego dziecka.

 Apostolat rozszerza coraz bardziej zakres swojego działania i oddziaływania. Członkowie Apostolatu rozsiani są po całym kraju, a także poza jego granicami. Osoby, które należą już do Apostolatu mogą samodzielnie tworzyć grupy modlitewne i dzięki temu rozszerzać liczbę osób, które włączają się do modlitwy w intencjach przekazywanych przez koordynatorki z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Gotowi modlić się w intencjach nadsyłanych do Apostolatu są nam bardzo potrzebni, bo zgłoszeń z prośbami o modlitwę napływa coraz więcej” – wspomina ksiądz Piotr. Zachęcamy do tej inicjatywy. Szczegóły: http://www.arka.milosierdzie.pl

Źródło: https://milujciesie.pl/apostolat-ratunku-konajacym.html