Zadania Uczestnika

Przystępując do Dzieła Pokutnego:

wybierz swój cotygodniowy, jeden Dzień Pokutny, współtworząc z innymi uczestnikami tzw. “szóstkę”.

Podajesz następujące dane:

Imię, nazwisko, lub pierwszą literę nazwiska, miejscowość zamieszkania, adres mailowy do korespondencji, nr telefonu, nazwa Twej Parafii.

Następnie po zebraniu wymaganej liczby Uczestników (“szóstki”) otrzymasz mail z informacją;

o dacie Twego przystąpienia do Dzieła Pokutnego.

I to wszystko!

Wskazówki praktyczne.

Wszyscy pełnimy funkcję misyjną, czyli zachęcamy innych do uczestnictwa. Sam możesz utworzyć własną “szóstkę”.

Tak powstaje też “Grupa Łazarza” czyli Grupa Cierpienia. Prosimy was o pomoc w dotarciu do osób ciężko chorych, starszych, sparaliżowanych. Najcenniejszym postem tej Grupy jest całkowite i dobrowolne przyjęcie ograniczeń i cierpień w wybranym jednym Dniu Pokutnym, dowolna modlitwa w Intencji Dzieła Pokutnego, tj modlitwy wynagradzającej najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających i pragnienie duchowej Komunii z Bogiem.

Jeśli macie rodziców, znajomych, przyjaciół, którzy chcieliby się zaangażować, a nie mają dostępu do komputera, telefonu czy Internetu, piszcie do nas w ich imieniu.

Zachęcamy szczególnie wszystkich kapłanów, braci i siostry zakonne! Twórzcie w swych wspólnotach Dzieło Pokutne!

Jednak pamiętajmy, że kształtujemy w sobie postawę skromności i ograniczanej jawności. Nie ujawniamy się przed światem że pościmy. Unikamy rozpoznawania przed ludźmi.

Spotykamy się z Panem Jezusem w łasce Sakramentów i w zaciszu swego domu, we własnej samotni, Raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek, gromadzimy się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Mszy sw. w intencji konających i na wspólnej Adoracji NS w pierwsze piątki miesiąca.

Bardzo ważne jest, abyśmy wypraszali łaski innym. W ten sposób okazujemy dojrzały owoc służebnej miłości, miłości miłosiernej!

Dzieło Pokutne, w itocie jest przecież – dla nas, podjętym wynagradzaniem Najswiętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy innych ludzi i nas samych.

Angażując się w pracę na rzecz Dzieła Pokutnego, nie szukamy pochwał i własnych korzyści.

A to wcale nie jest takie straszne, ani trudne!

Zobacz, poczuj i wykonaj!

Możesz zadzwonić lub wysłać SMS z zapytaniem do Koordynatorów ARKi:

Pani Teresa – 603 135 925

Bądź miłosierny!

JEŚLI JESTEŚ CHORY PROPONUJEMY CI UDZIAŁ W INNEJ GRUPIE CIERPIENIA, TJ. GRUPIE ŚW ŁAZARZA. TWORZĄ JĄ OSOBY CIERPIĄCE. OTO KILKA ZWIĘZŁYCH WIADOMOŚCI NA TEMAT;

 Grupa Cierpienia

Patron:  Św. Łazarz

Intencja Stała:

Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i innych ludzi konających.

Pryncypia:

Wybierz swój jeden Dzień Pokutny w tygodniu, bez Niedzieli. (od poniedziałku do soboty). Bez „szemrania”, skarżenia się Panu Bogu na swą chorobę, przyjmij w tym dniu jako swój post wszystkie cierpienia, ból i wszelkie wynikające z choroby niedogodności i ograniczenia!

Jeśli dla Ciebie tak samo ważne jest nawracanie grzeszników, ratowanie ich dusz, i wynagradzanie z miłości do Pana Jezusa za cierpienia, które dobrowolnie przyjął aż po krzyż i śmierć, zgłoś się do Koordynatora –  i podaj swoje dane; Imię, Nazwisko, adres, telefon lub mail, swój wybrany Dzień Pokutny (np. piątek, który możesz zachować aż do końca swego ziemskiego cierpienia, albo na czas określony np. do miesiąca, dwu, trzech itd.), parafię.

Twój post jest indywidualny. Nie potrzeba „szóstki”, czyli Grupy sześciu osób, tak jak w pozostałych Grupach Postu i Modlitwy 40 Dni.

Zachęcamy w Dniu Pokutnym – chorym „leżącym” – do modlitw i pragnienia przyjęcia duchowej Komunii Ciała Pana Jezusa. Apelujemy za to w Parafiach na terenie, których mieszkacie, do przyjęcia Komunii świętej w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca.

Dzięki czynimy Panu Bogu za to, że przez tak ofiarne cierpienie pragniesz wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i pokutujesz z nami (z wszystkimi Grupami) Dzieła Pokutnego za konających grzeszników, wypraszając im łaskę miłosierdzia.