ZGŁOSZENIA KONAJACYCH:

11.03. A.D.2013 – o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Mieczysława. Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nim! Św. s. Faustyno – wstawiaj się za nim!

16.03. A.D.2013 – o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Małgorzaty, o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Grażyny. Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nimi! Św. s. Faustyno – wstawiaj się za nimi!

27.03. A.D.2013 – o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Eugenii. Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nią! Św. s. Faustyno – wstawiaj sie za nią!

Wielki Piątek, 29.03. A.D.2013 – o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Jana i Bronisława. Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nimi! Św. s. Faustyno – wstawiaj się za nimi!

23.05. A.D.2013 – o łaskę Miłosierdzia Bożego dla Maryli. Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nią! Św. s. Faustyno – wstawiaj się za nią!

Wojciech Krajewski – Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nim! Św. s. Faustyno – wstawiaj się za nim!

Maria – Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nią! Święta s. Faustyno – wstawiaj się za nią!

Stanisław Mleczko – Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nim! Święta s. Faustyno – wstawiaj się za nim!

Janina – Matko Miłosierdzia – wstawiaj się za nią! Święta s. Faustyno – wstawiaj się za nią!