9 Grupa. Patronka: M. Teresa Potocka

9 Grupa. Patronka: M. Teresa Potocka

Matka Teresa, Ewa Karolina z książąt Sułkowskich hrabina Potocka (Założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce) przyszła na świat 22 października 1814 roku w Warszawie, jako czwarte z sześciorga dzieci (pierwsze zmarło po urodzeniu) księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego, herbu Sulima, i Ewy Kickiej, herbu Gozdawa. Na chrzcie św. otrzymała imiona Ewa…

10 Grupa. Patron: bł. Ks. Michał Sopoćko

10 Grupa. Patron: bł. Ks. Michał Sopoćko

Błogosławiony ks. Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy siostry Faustyny, za jej pośrednictwem, był bezpośrednio związany z tajemnicą objawień Jezusa Miłosiernego. Bóg wyznaczył dla niego niezwykle ważną rolę – realizację misji przekazanej przez Pana Jezusa św. siostrze Faustynie. Temu dziełu poświęcił on niemalże całe swe życie. Beatyfikacja ks. Michała Sopocki, która…

11 Grupa. Patron: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

11 Grupa. Patron: bł. ks. Jerzy Popiełuszko

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM BŁ. KS. JERZEGO Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafował świętymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju….

13 Grupa. Patron: Kard. Stefan Wyszyński

13 Grupa. Patron: Kard. Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński (1901 – 1981) urodził się 3 sierpnia w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Był drugim dzieckiem państwa Wyszyńskich (ojciec Stanisław, matka Julianna). Pierwsza była córka Anastazja, później jeszcze dwie dziewczynki: Stanisława i Janina oraz syn Wacław (zmarł w wieku 11 lat). Ks. Wyszyński mówi:…

21 Grupa. Patron: bł. Honorat Koźmiński

21 Grupa. Patron: bł. Honorat Koźmiński

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej. Miał brata i dwie młodsze siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku, studiował na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. 23 kwietnia…

22 Grupa. Patron: bł. o. Stanisław Papczyński

22 Grupa. Patron: bł. o. Stanisław Papczyński

Stanisław Papczyński urodził się 18 maja 1631 r. w Podegrodziu. Był synem Tomasza Papki i Zofii z domu Tacikowskiej. Już jako dziecko bawił się inaczej niż inne dzieci. Sporządzał np. małe “ołtarzyki” czy organizował procesje podobne do kościelnych. Od wczesnej młodości wyróżniał się wielkim nabożeństwem do Boskiej Opatrzności, Męki Pańskiej,…

23 Grupa. Patronka: bł. Bernardyna Maria Jabłońska

23 Grupa. Patronka: bł. Bernardyna Maria Jabłońska

Maria Jabłońska urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa. Była jednym z czworga dzieci niezamożnych rolników Grzegorza i Marii. Do szkoły nie chodziła, pisać i czytać nauczył ją domowy nauczyciel. W wieku 18 lat po spotkaniu Brata Alberta wstępuje do Albertynek. Zostaje główną kucharką w Miejskim…

24 Grupa. Patronka: bł. Aniela Salawa

24 Grupa. Patronka: bł. Aniela Salawa

Aniela Salawa urodziła się 9 września 1881 r. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie chłopskiej w Sieprawie pod Krakowem. Rodzice jej byli bardzo pobożni, a matka mimo wielu zajęć i obowiązków nie zaniedbywała wspólnej modlitwy rodzinnej, głośnego czytania książek i czasopism religijnych. Aniela odznaczała się niezwykłą urodą. Ukończyła jedynie dwie klasy szkoły…

30 Grupa. Patronka: bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

30 Grupa. Patronka: bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka)

Maleńka Nic – błogosławiona z Ziemi Świętej Najchętniej nazywała siebie samą Maleńką Nic, a przecież w jej życiu wyjątkowo wyraziście ujawniały się znaki Bożej obecności. Do dziś siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, ogłoszona błogosławioną 13 listopada 1983 r. przez papieża Jana Pawła II, znana jest pod imieniem Małej Arabki. Pisano o…

34 Grupa. Patron: bł. Józef Jankowski

34 Grupa. Patron: bł. Józef Jankowski

Józef urodził się 17 listopada 1910 r. w pomorskiej wsi Czyczkowy koło Brus. Był drugim synem z ośmiorga dzieci rolników Roberta i Michaliny. Już jako dziecko lubił się modlić, jego wiara szybko się pogłębiała. Odznaczał się też wrażliwością na potrzeby innych ludzi. Bardzo wcześnie rozpoznał w sobie powołanie kapłańskie. W…