„ISKRA MIŁOSIERDZIA” Nr 1(4)2019

Bądźmy miłosierni dla konających!

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach od 2011 roku pełnił posługę śp. ks. Piotr Mikołaj Marks, kapłan  doświadczony chorobą i cierpieniem. będąc osobą poważnie chorą, poznał potrzebę i wagę modlitwy za chorych i konających.  Zorganizował więc grupę, która podjęła się modlitewnej i duchowej pomocy chorym i konającym – Apostolat Ratunku Konającym          (ARKa).

Apostolat ARKa  związany jest z decydującym o całej wieczności etapem życia. Jego założyciel ze szczególnym przekonaniem zachęcał nas do ufnego wstawiennictwa za chorych i konających oraz za innych będących w duchowej potrzebie (uzależnionych, bezdomnych, będących w kryzysie wiary, rodziny i życia). Uczył, że postem i modlitwą możemy pomóc każdemu w uzyskaniu zbawienia i innych potrzebnych łask.

Z tego powodu w  ARCe w 2012 roku powstało  jako  pierwsze   Dzieło Pokutne. Zostały do niego zaproszone osoby gotowe do bezinteresownego daru dla innych, by postem i modlitwą nieść im pomoc. Każdy z uczestników  wybiera swój jeden dzień w tygodniu, w którym ofiaruje swoje umartwienia, posty, modlitwy i Komunię św. w intencji konających wynagradzając za ich grzechy, wypraszając łaskę Bożego Miłosierdzia w chwili konania.

Postem i modlitwą wspomagamy także wszystkich chorych i cierpiących zgłoszonych do nas. Imiona osób potrzebujących modlitewnego wsparcia napływają do nas SMS-ami do Nieustannej Koronki na numer 518 687 518.

Przyjmujemy imiona z Polski i zagranicy. Otrzymane imiona wysyłamy te imiona do zgłoszonych chętnych z Polski oraz z innych krajów świata. Liczne świadectwa zamieszczone na stronie ARKi pokazują, jak bardzo dużo łask doświadczają konający i ich rodziny, kiedy przy konających odmawia się Koronkę lub kiedy inni się modlą w ich intencji.

 „Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią, jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia dusze i poruszą się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki Syna mojego /Dz 811/.

Do Nieustannej Koronki nadsyłane są także imiona osób uwikłanych w różne, po ludzku beznadziejne sytuacje. Wspieramy te osoby w przekonaniu, że prośby z ufnością kierowane do Pana Jezusa, zawsze są wysłuchiwane. Nasza modlitwa staje się w ten przysłowiową „ostatnią deską ratunku” w trudnym położeniu.

Odpowiedzią na nadesłany SMS z imieniem jest modlitwa kilku osób, do których przesyłamy imię osoby chorej, cierpiącej lub konającej. Osoby te  mogą także wysłać prośbę o modlitwę wraz z imieniem  dalej do znajomych i innych chętnych do modlitwy Koronką. W ten sposób osoba potrzebująca „otulona” zostaje zwielokrotnioną bezinteresowną modlitwą Apostolatu. Tworzy się ‘promień miłosierdzia’.

Konający są szczególnie otoczeni naszą modlitwą i „zanoszeni” do Serca Jezusa w całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Wieczystej Adoracji przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  w pierwsze i trzecie piątki miesiąca. Modlimy się w intencji aktualnie konających i tych, którzy odejdą w najbliższym czasie w wypadkach i różnych nieprzewidzianych okolicznościach (nagłej i niespodziewanej śmierci). Obejmujemy naszą modlitwą wszystkich polecanych w Nieustannej Koronce.

Na znak naszej obecności przy konających przez modlitwę i post, w pierwsze piątki miesiąca oraz na Mszy św. w pierwsze wtorki miesiąca zakładamy białe kamizelki z napisem: Apostolat Ratunku Konającym”. W ten sposób zaznaczamy swoją obecność. Podkreślamy wagę czynu miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących ratunku, gdy decyduje się ich wieczność oraz umożliwiamy nawiązanie kontaktu i włączenie się do Apostolatu. Modlitwa za konających  rozchodzi się z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  jako promienie miłosierdzia na cały świat.

Członkowie Apostolatu poszczą, modlą się, a także odwiedzają chorych zbliżających się do przekroczenia progu wieczności, by przy nich lub z nimi odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Pragniemy, by ta modlitwa była dla nich jakby duchową „trampoliną” do nieba. Korzystamy przy tym z innych modlitw zebranych w modlitewniku: „Pieczęć Miłosierdzia” przygotowanego przez księdza założyciela.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło istniejące w Łagiewnikach.  Ksiądz Piotr mówił  w jednym ze swoich kazań do członków ARKi  :„Jesteśmy zdani na niezatapialne pragnienie Najświętszego Serca Pana Jezusa, pragnienie ratunku dusz w godzinie śmierci”. Zapraszamy zatem do arki – łodzi, którą steruje On sam, do dzieła, które jak „duchowa łódź sterowana przez Jezusa pomaga przepłynąć przez wąską bramę wiekuistej zatoki”  i dopłynąć do PORTU.

Dołączyć do nas może każdy dzwoniąc do koordynatorek ARKi. Zapraszamy na Mszę św. odprawianą w każdy pierwszy wtorek miesiąca o g.18.00 w Bazylice w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w intencji dusz konających. Tę Mszę św. poprzedza półgodzinna modlitwa adoracyjna połączona z wyczytywaniem zgłoszonych do Apostolatu osób, które w ostatnim czasie zmarły. W pierwszą niedzielę miesiąca o g. 18.00 również jest  Msza św. w intencji dzieł ARKi i w intencjach osób należących do tego dzieła.

Z A P R A S Z A M Y !

Ks. Ryszard Świder, opiekun ARKi

wraz z  Koordynatorkami

Barbara 608 838 927

Grażyna 601 444 643

Sabina 696 621 004

Teresa 603 135 925

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

za: „ISKRA MIŁOSIERDZIA” Nr 1(4)2019