Motto ARKi

Na chwałę Bożego Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!

Grupy modlitwy

Przyjmowanie zgłoszeń do Dzieł Apostolatu - telefonicznie do Koordynatora:
Pani Teresa, tel. 603 135 925
Pani Sabina, tel. 696 621 004
Pani Barbara, tel. 608 838 927

Formularz intencji dla uczestników ARKi

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Twój email zostanie użyty tylko i wyłącznie na potrzeby kontaktu dot. tej strony. W żadnym wypadku nie zostanie przekazany żadnym osobom trzecim.

Modlitewnik

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem modlitewnika, zadzwoń pod nr tel.
603 135 925

Modlitwa o ufność

„Często towarzyszę duszom konającym i wypraszam im ufność w miłosierdzie Boże, i błagam Boga o wielkość łaski Bożej, która zawsze zwycięża. Miłosierdzie Boże dosięga nieraz grzesznika w ostatniej chwili, w sposób dziwny i tajemniczy. Na zewnątrz widzimy, jakoby było wszystko stracone, lecz tak nie jest; dusza, oświecona promieniem silnej łaski Bożej ostatecznej, zwraca się do Boga w ostatnim momencie z taką siłą miłości, że w jednej chwili otrzymuje od Boga [przebaczenie] i win, i kar, a na zewnątrz nie daje nam żadnego znaku ani żalu, ani skruchy, ponieważ już na zewnętrzne rzeczy oni nie reagują. O jak, niezbadane jest miłosierdzie Boże. Ale, o zgrozo – są też dusze, które dobrowolnie…

Zapraszamy do Apostolatu Ratunku Konającym (ARKi):

Apostolat tworzy pięć Dzieł:

Korona Dzieł:
w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowskich Łagiewnikach. Eucharystię poprzedza półgodzinna Adoracja w intencji konajacych oraz dusz czyśćcowych.
 
Ponadto w pierwszą Niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w Bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest odprawiana Msza św. w intencji uczestników wszystkich Dzieł ARKi i prośb kierowanych za pośrednistwem naszej strony Internetowej.
 
wybierasz w tygodniu swój ‘Dzień Pokutny’, w którym umartwiasz się lub pościsz; modlisz się  i przyjmujesz Komunię Świętą; w intencji wynagradzajacej najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.
 
w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca (24h Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w SBM).
 
modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia przy łózkach umierających w hospicjum.
 
powiadamianie przez rodziny i bliskich o konających i powiadamianie osób modlących się w tych intencjach poprzez SMS wysyłany na numer 518 687 518.

Dlaczego podejmujemy się Dzieł Apostolatu Ratunku Konającym (ARKa)?

1. Dlatego, że chcemy ratować dusze w godzinie śmierci wypraszając im ufność w Boże Miłosierdzie.

2. Dlatego, że chcemy wynagradzać modlitwą i postem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy konających.

3. Dlatego, że każda dusza potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

4. I dlatego, że każdy z nas już dziś pamiętając o konających wynagradza Panu Jezusowi za samego siebie.

5/5
Pan Bóg w każdym czasie posyła nas do głoszenia Dobrej Nowiny. Wierzymy, że swoją łaską miłosierdzia może uczynić nas ewangelicznym zaczynem Bożego Królestwa w świecie, a szczególnie wobec konających.
 
Apostołujemy przez modlitwę i świadectwo miłości wzajemnej; apostołujemy z nadzieją Bożego Miłosierdzia  przy umierających.
 
Troska duchowa nad nimi, to przede wszystkim walka ostateczna o ich dusze. Nasza modlitwa ‘koronką’ to wypełnienie Woli Bożej, o którą  wielokrotnie prosił Pan Jezus rozmawiając z św. Faustyną Kowalską.
 
W misji, jaką podejmujemy, najważniejsze jest jednak nasze osobiste nawracanie się i dążenie do ofiarnej miłości Boga i bliźniego, czyli miłości miłosiernej, 
 
Na chwałę Pana Miłosierdzia i na ratunek wszystkich dusz!
5/5

PRYNCYPIA

Każdą duszę bronię w godzinie śmierci, jako swej chwały, która odmawiać będzie tę koronkę albo przy konającym inni odmówią – jednak odpustu tego samego dostępują. Kiedy  przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszą się wnętrzności miłosierdzia Mojego, dla bolesnej męki Syna Mojego. Dz 811.
 
ARKa czyli Apostolat Ratunku Konającym powstał w celu ocalenia każdej duszy w godzinie śmierci. Przy ciężko chorym i konającym modlitwą: Koronką do Bożego Miłosierdzia – pragniemy wypraszać ufność  dla umierającego i łaskę ocalenia duszy w Bożym Miłosierdziu. Zawiązujemy Straż, czyli ostateczną linię obrony w walce o duszę w godzinie śmierci.
 
Córko Moja, dopomóż Mi zbawiać dusze. Pójdziesz do konającego grzesznika i będziesz odmawiać tę koroneczkę, a przez to wyprosisz mu ufność w Moje miłosierdzie, gdyż już jest w rozpaczy. Dz 1797.
 
Przynależeć do ARKi może każdy. Równolegle jesteśmy przy Sercu Pana Jezusa i przy sercu konającego. W ten sposób pragniemy połączyć wszystkich w jedną wielką ‘Rodzinę Miłosierdzia’.
 
Córko Moja, pomóż Mi zbawić pewnego grzesznika konającego; odmów za niego tę koronkę, której cię nauczyłem. Kiedy zaczęłam odmawiać tę koronkę, ujrzałam tego konającego w strasznych mękach i walkach. Bronił go Anioł Stróż, ale był jakby bezsilny wobec wielkości nędzy tej duszy; całe mnóstwo szatanów czekało na tę duszę. Jednak podczas odmawiania tej koronki ujrzałam Jezusa w takiej postaci, jak jest namalowany na tym obrazie. Te promienie, które wyszły z Serca Jezusa ogarnęły chorego, a moce ciemności uciekły w popłochu. Chory oddał ostatnie tchnienie spokojnie. Kiedy przyszłam do siebie, zrozumiałam, jak ta koronka ważna jest przy konających, ona uśmierza gniew Boży. Dz. 1565
 
Walkę o duszę umierającego podejmujemy całkowicie bezinteresownie. W Dziele sms-owej Koronce znane jest imię konającego, natomiast w Dziele Pokutnym dobrowolnie powierzamy swe umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy wszystkich konających (których imiona są znane tylko Panu Jezusowi).
 
Działalność ARKi została zatwierdzona przez władze kościelne: ks. bpa Jana Zająca; pierwszego Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach.
Echo Katolickie 49/2020 – KORONKA JAK WIATYK

Echo Katolickie 49/2020 – KORONKA JAK WIATYK

Ludzie, którzy odchodzą z tego świata, w momencie śmierci najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia. O tej prawdzie bardzo mocno przypomina Dzienniczek św. s. Faustyny. Jezus wielokrotnie prosił ją o modlitwę za konających. To wezwanie bardzo mocno zapadło w duszy ks. Piotra

Aleteia: Ksiądz, który przeżył śmierć kliniczną: przejście do wieczności jest czymś najpiękniejszym

Aleteia: Ksiądz, który przeżył śmierć kliniczną: przejście do wieczności jest czymś najpiękniejszym

Aleteia Dorota Mazur | 23/05/2018 Poszłam do spowiedzi. Ksiądz za pokutę zadał mi modlitwę, adorację lub przyjęcie Komunii za osobę, o której dowiem się w najbliższym czasie, że zmarła. Nie miałam pojęcia, że ta pokuta tak dosłownie „wróci” do tego samego księdza…

Cierpienie w dobro przemienione – List do Pani 11/2017 – Barbara Grabowska

Cierpienie w dobro przemienione – List do Pani 11/2017 – Barbara Grabowska

Dotknięty cierpieniem Wkrótce potem dowiedziałam się, że od kilkunastu lat ksiądz Piotr jest bardzo poważnie chory. Kończąc seminarium, przeżył stan dramatycznego zagrożenia życia, a jedynym ratunkiem dla niego mogła być, jak ustalili lekarze, transplantacja serca. Przeżycie podróży helikopterem z Torunia

Żyje w swym dziele – Niedziela małopolska 46/2017 – Maria Fortuna-Sudor

Żyje w swym dziele – Niedziela małopolska 46/2017 – Maria Fortuna-Sudor

W pierwszą rocznicę śmierci śp. ks. Piotra Mikołaja Marksa, 15 listopada br. Apostolat Ratunku Konającym (ARKa) zaprasza na spotkanie do krakowskich Łagiewnik. Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia kapłan był związany przez ostatnie lata swej posługi, tu odprawiał Msze św., tu spowiadał,

Ratujmy dusze – Nasz Dziennik, Nr 191 (5944)

Ratujmy dusze – Nasz Dziennik, Nr 191 (5944)

Skarbiec modlitw Kościoła w intencji konających jest przebogaty, a nasi przodkowie korzystali z niego obficie, czuwając w świetle gromnicy przy łóżku umierającego. W to, że modlitwa w czasie konania jest dla odchodzącej osoby drabiną do Nieba, bezgranicznie wierzył śp. ks.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Apostolat Ratunku Konającym, począwszy od września 2013 roku, w każdy pierwszy piątek miesiąca organizuje 24 – godzinną Adorację Najświętszego Sakramentu...

Msza Święta w intencji wszystkich konających

Msza święta w intencji wszystkich Konających jest koroną wszystkich Dzieł Apostolatu Ratunku Konającym. Zachęcamy...

Początek nowy - słowo księdza Piotra Marksa

Błogosławieni miłosierni, Bracia i Siostry, ukochany Apostolacie Ratunku Konającym! Z wielką radością i nadzieją pragnę Wam wszystkim oznajmić, że to właśnie dziś, w uroczystość...

DZIEŁO POKUTNE

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską Dzieło Pokutne, * aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha, wynagrodzenie Twemu Najświętszemu Sercu i ratunek dusz konajacych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zadania Uczestnika

Przystępując do Dzieła Pokutnego:

wybierz swój cotygodniowy, jeden Dzień Pokutny, współtworząc z innymi uczestnikami tzw. „szóstkę”.

Podajesz następujące dane:

Imię, nazwisko, lub pierwszą literę nazwiska, miejscowość zamieszkania, adres mailowy do korespondencji, nr telefonu…

Zadania Animatora Grupy

Drogi Animatorze! na pewno zapoznałeś się już z informacjami uczestnika! Teraz napisaliśmy coś dla Ciebie!
 
Animator, mówiąc najprościej, podejmuje funkcję lidera Grupy – „szóstki”!
 
Najważniejszym zadaniem każdego Animatora jest kontakt z uczestnikami.
 
Możesz rówież zadzwonić lub wysłać sms z zapytaniem:
 
Pani Teresa –  603 135 925

Warsztat Dzieła Pokutnego

Zachęcamy aby po wybraniu Dnia Pokutnego zawsze pozostawać w łączności z Sakramentem Pokuty i Pojednania.
„Szóstka” tj. 6-osobowa grupka (1 os. = 1dzień tygodnia = 1 Dzień Pokutny) pości i modli się w intencji za konających.

Post lub umartwienie jest dowolne (np. 1/2 wszystkich posiłków, post o chlebie i wodzie, rezygnacja z Internetu, TV, muzyki, papierosów, słodyczy, w milczeniu).

Dowolne modlitwy (np. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Droga Krzyżowa, Brewiarz, Litanie czy inne modlitewne teksty).

Struktura Dzieła Pokutnego

I. Ojciec Duchowy
 
Funkcję Ojca Duchowego pełni ks. Ryszard Świder, kapłan aktualnie posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
Obowiązki:
– wybór Koordynatora, Animatora Grupy i Patrona,
– kontakt z Animatorami Grup, Koordynatorem i Uczestnikami,
– współtworzenie strony www.
 
II. Koordynator ds. prac w Grupach
 
Funkcję Koordynatów pełnią:
 
Pani Teresa – Dyżur telefoniczny
TEL. 603 135 925

Najczęściej zadawane pytania

Czy należenie do wspólnoty neokatechumenalnej uniemożliwia udział w Dziele Pokutnym?...

Napisz świadectwo

Jeśli chcesz, napisz kilka słów o swoim doświadczeniu modlitwy, Dnia Pokutnego, o doznanej łasce...

Formacja

W tym miejscu znajdziecie m.in. najpiękniejsze teksty Ojców Kościoła na temat postu, modlitwy i miłosierdzia...