Struktura Dzieła Pokutnego

I. Ojciec Duchowy
 
Funkcję Ojca Duchowego pełni ks. Ryszard Świder, kapłan aktualnie posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
 
Obowiązki:
– wybór Koordynatora, Animatora Grupy i Patrona,
– kontakt z Animatorami Grup, Koordynatorem i Uczestnikami,
– współtworzenie strony www.
 
Adres mailowy:
 
II. Koordynator ds. prac w Grupach
 
Funkcję Koordynatów pełnią:
 
Pani Teresa – Dyżur telefoniczny
TEL. 603 135 925