Wielki Post 2022

Kochani!!!

Zachęcamy w Wielkim Poście tego roku do codziennej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego ze wzbudzoną intencją pomocy wszystkim odchodzącym do wieczności w czasie odmawiania tej koronki, zwłaszcza ofiary wojny. Ratunek tych dusz zależy od naszej ufnej modlitwy! Łączmy się o ile to możliwe z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie w Łagiewnikach. www.milosierdzie.pl  Niech to będzie nasz cichy DAR w tym trudnym czasie.

(Dz.1783, Pieczęć Miłosierdzia str.60-61)