WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA ARKi 2023

Wielkopostny Dzień Skupienia ARKi w dniu 25 marca 2023 r. wpisał się w święto Zwiastowania Pańskiego. Spotkanie rozpoczął opiekun ARKi ks. Ryszard Świder w Kaplicy Kapłańskiej Sanktuarium św. Jana Pawła II, w której mieści się pierwsza płyta z grobu św. Jana Pawła II z Jego relikwiami.

Przypominając Słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. S. Faustyny: „ Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki, większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi” (św. S. Faustyna, Dz. 369) naszą Drogę Krzyżową przeżyliśmy w Kaplicy Całunu Turyńskiego z rozważaniami ks. Krzysztofa Sadło pt. Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Całunu Turyńskiego. Było to wielkie przeżycie, a uczestnicy ARKi bardzo aktywnie brali w niej udział.

Rozważania uświadamiały dobitnie, że Męka Pana Jezusa i Jego Drogocenna Krew przelana na Krzyżu są bezinteresownym darem Bożej Miłości dla nas i możemy ją przyjąć pragnąc zbawienia lub odrzucić idąc na zatracenie. W drodze między Sanktuarium św. Jana Pawła II a Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odmawialiśmy część Bolesną Różańca Św. z rozważaniami ks. Ryszarda Świdra i modlitwą przy Krzyżu z minimodlitewnika ARKi. O godz. 12 uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Bp. Jana Zająca a nasza obecność podkreślona była białymi kamizelkami z napisem: Apostolat Ratunku Konającym. Wielu członków apostolatu przystąpiło do dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego.